Mesajul Președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi cu ocazia Zilei mondiale a mediului

Protecția mediului este și va rămâne încă multe decenii una dintre cele mai  importante sarcini ale omenirii. Starea și perspectivele florei, faunei, apelor și solurilor noastre sunt întrebări-cheie, chiar existențiale, în contextul dezvoltării durabile. Nu există nicio îndoială că schimbările climatice le afectează, dar și factorul uman trebuie să fie luat în considerare – în esență, cele mai serioase probleme de mediu sunt create de om, și tot omul poate și trebuie să le prevină. 

Avem un singur pământ, iar solurile sunt bogăția cea mai mare a Moldovei. Risipa lor ar fi o ofensă față de înaintași și o greșeala de neiertat față de urmași. Prin urmare, trebuie să păstrăm pământul nostru roditor și să valorificăm minunatele sale calități, respectând tradițiile și folosind inovația și tehnologiile.

Adresez cuvine de mulțumire profesioniștilor, organizațiilor de mediu, entuziaștilor și tuturor locuitorilor Republicii Moldova care își iubesc pământul, apreciază și protejează resursele naturale. Din ”ecologia sufletelor” voastre pornesc cele mai frumoase și utile lucruri! 

Защита окружающей среды еще много десятилетий будет одной из важнейших задач человечества. Состояние и перспективы флоры, фауны, вод и почв являются ключевыми вопросами, даже экзистенциальными, в контексте устойчивого развития. Нет сомнений в том, что на них влияет изменение климата, но необходимо учитывать и человеческий фактор: по сути, самые серьезные экологические проблемы создаются человеком, а, значит, человеком и должны исправляться.

У нас одна на всех земля, а почвы, чернозем – самое большое богатство Молдовы. Растрата этого богатства была бы оскорблением для наших предков и непростительной ошибкой – по отношению к  потомкам. Поэтому мы должны сохранить нашу плодородную землю и мудро пользоваться ее чудесными качествами, соблюдая традиции, используя инновации и технологии.

Хочу поблагодарить профессиональных экологов, общественные организации, энтузиастов и всех жителей Республики Молдова, которые любят свою землю, ценят и защищают природные богатства. Ваша «экология души» вдохновляет всех нас на добрые и полезные дела!

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More