Mesajul Președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi cu ocazia Zilei internaționale a asistenților medicali

Anul 2021 a fost declarat de către Organizația Mondială a Sănătății Anul internațional al cadrelor medicale și îngrijitorilor. Moldova ca membră a OMS a susținut fără ezitare această decizie care a avut ca scop accentuarea însemnătății reprezentanților acestui domeniu și dedicației lor de care dau dovadă în perioada pandemiei și pe tot parcursul activității.

Iar astăzi, îi omagiem pe asistenții medicali. Pandemia a avut un impact profund asupra vieții lor și a sistemelor de sănătate. Dar în pofida tuturor dificultăților și riscurilor profesionale, ei rămân cei mai implicați în tratamentul și îngrijirea pacienților, în alinarea sufletelor, în susținerea morală a familiilor lor.

Pe lângă toate cuvintele de recunoștință și apreciere a muncii asistenților medicali, doresc să le asigur că întotdeauna am pledat și voi pleda pentru ca profesiile de importanță socială să fie prioritare în agenda autorităților. În ultimul an, această poziție principială a fost demonstrată prin majorări de salarii ale medicilor și personalului medical. Afirm cu responsabilitate că obiectivul protecției sociale va rămâne principalul în activitatea noastră.       

Adresez membrilor Asociației de Nursing din Republica Moldova, tuturor asistenților medicali sincere felicitări de Ziua internațională a asistenților medicali și le transmit urări de multă sănătate pentru ei, pentru membrii familiilor lor, pentru pacienți. Grijile să vă ocolească, iar speranțele să se realizeze!

2021 год объявлен Всемирной организацией здравоохранения Международным годом медико-санитарных и социальных работников. Молдова, как член ВОЗ, без колебаний поддержала это решение, которое было направлено на укрепление значимости  этой профессии и ее представителей, их преданности делу, которую они проявляют, особенно, в  во время пандемии, но и на протяжении всей деятельности.

А сегодня мы отмечаем Международный день медицинcких сестер. Пандемия оказала глубокое влияние на их жизнь и на систему здравоохранения. Но, несмотря на все трудности и профессиональные риски, они по-прежнему остаются самыми вовлеченными в процесс лечения и ухода за пациентами, утешая их души, морально поддерживая их семьи.

Помимо слов глубокой благодарности и признательности за работу медсестер, я хочу заверить их, что всегда выступала и буду выступать за то, чтобы социально значимые профессии были приоритетными в повестке дня властей. За последний год мы подтвердили принципиальность нашей позиции, повысив зарплаты врачам и медперсоналу. Ответственно заявляю, что социальная защита граждан останется важнейшей нашей целью.

Тепло и сердечно поздравляю членов Ассоциации медсестер Республики Молдова, всех медицинских сестер страны и желаю крепкого здоровья им, их родным и близким и, конечно же, пациентам. Пусть невзгоды обходят вас стороной, а мечты и надежды сбываются!

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More