Mesajul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, cu ocazia Zilei limbii ruse

În ziua în care s-a născut unul dintre cei mai mari poeți din toate timpurile, Aleksandr Pușkin, Organizația Națiunilor Unite sărbătorește Ziua Limbii Ruse. Este o sărbătoare importantă pentru Republica Moldova – stat care face parte din ONU și în care limba rusă este limba comunicării interetnice. Este o virtute frumoasă să putem vorbi, citi și gândi în limba rusă.

În Republica Moldova, limba rusă este mai mult decât o limbă, este un factor unificator pentru numeroase naționalități care locuiesc în țara noastră, o punte pentru înțelegerea reciprocă și pacea. De aceea trebuie să păstrăm limba rusă în familii, în instituțiile de învățământ și în societate în ansamblu. Aș dori să mulțumesc Centrului Rus de Știință și Cultură din Republica Moldova, Comunității Ruse, profesorilor de limbă rusă, tuturor celor care contribuie la conservarea limbii și culturii ruse în țara noastră. Limba rusă face parte din frumoasa noastră Patrie, pe care o iubim și o vom iubi mereu.

В День рождения одного из величайших поэтов всех времен – Александра Сергеевича Пушкина – Организация Объединенных Наций отмечает День русского языка. Это – важный праздник для Республики Молдова – государства, которое входит в состав ООН и в котором русский является языком межнационального общения. Для нас большая удача, что мы можем говорить, читать и думать на этом великом и могучем языке.

В Молдове русский – больше, чем язык, это – объединительный фактор для множества национальностей, проживающих в нашей стране, цитадель взаимопонимания, согласия и мира. Тем более мы должны беречь его в семьях, в образовательных учреждениях и в обществе в целом. Благодарю «Россотрудничество», Русскую Общину, учителей и преподавателей русского языка, всех, кто содействует сохранению русского языка и культуры на молдавской земле. Русский язык был и остается частью нашей прекрасной Родины, которую мы любим и всегда будем любить.   

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More