Membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, în vizită de documentare la Agenția Rezerve Materiale

Chișinău, 31 ianuarie 2023 – Membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au întreprins o vizită de documentare la Agenția Rezerve Materiale, autoritate administrativă centrală care activează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

În cadrul ședinței, a fost prezentat Raportul privind activitatea Agenției Rezerve Materiale pentru anul 2022. Acesta s-a axat pe componentele de bază – cadrul normativ și transparența decizională, cadrul bugetar, domeniul agroalimentar, domeniul electroenergetic, domeniul medical, situația privind statele de personal, precum și prioritățile stabilite pentru anul 2023.

Comisia securitate națională, apărare și ordine a constatat mai multe realizări  ale Agenției în activitatea desfășurată, dar totodată și cadrul normativ lacunar, care constituie un impediment major în realizarea politicii statului în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare.

În context, Comisia urmează să aprobe și să transmită Guvernului un șir de recomandări în vederea înlăturării impedimentelor constatate.

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...