A fost aprobat planul de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2023

Chișinău, 31 ianuarie 2023 – La ședința de astăzi, membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice au aprobat planul de acțiuni pentru anul 2023. Acesta se bazează pe patru obiective – realizarea funcției legislative, realizarea funcției de control parlamentar, examinarea corespondenței parvenite în adresa Comisiei și audiența cetățenilor.

Astfel, și pe parcursul anului curent, membrii Comisiei își propun să continue dialogul cu societatea civilă și cu autoritățile administrației publice în contextul examinării proiectelor de acte legislative la care Comisia este sesizată în fond sau a celor recepționate pentru avizare.

În anul 2023, mai este planificată organizarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului  și a candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității de gen, întrucât mandatele membrilor actuali expiră în anul curent.

De asemenea, membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice vor merge în vizite inopinate la penitenciarele din țară, precum și la alte instituții (centre de plasament pentru copiii separați de părinți, școli auxiliare, instituții speciale, centre de plasament pentru persoane vârstnice sau pentru persoanele cu dizabilități etc.).

Mai este planificată și efectuarea controlului parlamentar privind îndeplinirea Planului Naţional de Acţiuni în Domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2018–2022, precum și evaluarea ex-post de impact a Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, nr. 299/2018.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...