Mecanismul angajării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului va fi reglementat mai clar și mai detaliat

Chișinău, 30 septembrie 2020 –Mecanismul angajării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului va fi reglementat mai clar și mai detaliat, conform recomandărilor Curții Constituționale. Comisia juridică, numiri și imunități va propune plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de modificare a Regulamentului Parlamentului.

Potrivit proiectului, în conformitate cu prevederile Constituției, Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului, în ședința plenară, asupra unui program, unei declarații de politică generală sau unui proiect de lege. Proiectul asupra căruia Guvernul își angajează răspunderea nu parcurge etapele procedurii legislative ordinare.

Angajarea răspunderii Guvernului se aprobă în ședință de Guvern, iar hotărârea se publică în Monitorul Oficial. Tot atunci, Guvernul transmite Parlamentului hotărârea de angajare a răspunderii împreună cu materialele aferente, însoțite de o argumentare detaliată a necesității de angajare a răspunderii. Secretariatul Parlamentului înregistrează în aceeași zi hotărârea Guvernului de angajare a răspunderii împreună cu materialele anexate și le transmite Președintelui Parlamentului, care, printr-o dispoziție, va dispune de îndată distribuirea documentelor deputaților.

Președintele Parlamentului convoacă ședința Biroului permanent pentru a decide asupra datei ședinței plenare. Convocarea ședinței plenare nu poate depăși 3 zile de la data înaintării în Parlament a hotărârii Guvernului de angajare a răspunderii. În cazul în care Parlamentul nu se află în sesiune ordinară, Legislativul se convoacă în sesiune specială.

Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege sau asupra mai multor proiecte de legi în același timp, fiecare fiind prezentat separat în cadrul ședinței plenare. Pe marginea proiectului de lege asupra căruia Guvernul își angajează răspunderea în fața Parlamentului nu pot avea loc dezbateri și nu pot fi înaintate propuneri  și amendamente. Neprezentarea în ședință plenară a obiectului asupra căruia Guvernul își angajează răspunderea prezumă eșuarea angajării răspunderii.

Moțiunea de cenzură poate fi depusă în termen de 3 zile de la ședința plenară a Parlamentului în cadrul căreia Guvernul și-a angajat răspunderea. Dacă moțiunea de cenzură este votată, Guvernul este demis, iar proiectul de lege ce constituie obiectul asupra căruia Guvernul și-a angajat răspunderea se consideră nul. În cazul în care ședința plenară a Parlamentului nu este una deliberativă din cauza lipsei de cvorum, Președintele Parlamentului convoacă Biroul permanent în vederea stabilirii unei noi date a ședinței plenare pentru examinarea angajării răspunderii Guvernului. Convocarea repetată a ședinței plenare nu poate depăși 5 zile de la data primei ședințe plenare în cadrul căreia Guvernul urma să-și prezinte angajarea răspunderii.

Dacă moțiunea de cenzură a fost respinsă, proiectul asupra căruia Guvernul și-a angajat răspunderea, se consideră adoptat de la data respingerii moțiunii de cenzură. În cazul în care o moțiune de cenzură nu a fost depusă, proiectul de lege se consideră adoptat la data expirării termenului de trei zile de la prezentarea în ședința plenară a proiectului asupra căruia Guvernul și-a angajat răspunderea.

Legile adoptate ca rezultat al angajării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului sunt promulgate de Președintele Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Președintele este obligat să promulge legea adoptată prin care Guvernul și-a angajat răspunderea, fără dreptul de a remite Parlamentului spre reexaminare. În cazul în care Președintele consideră că legea adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului este neconstituțională, acesta poate sesiza Curtea Constituțională.

Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați și urmează a fi dezbătută în ședința plenară a Parlamentului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...