Cadrul de reglementare și control al organismelor modificate genetic, armonizat cu legislația Uniunii Europene

Chișinău, 9 iunie 2022 – Proiectul de lege cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic a fost adoptat, astăzi, de Legislativ. Documentul are ca scop armonizarea legislației naționale în domeniul securității biologice și al controlului organismelor modificate genetic cu legislația Uniunii Europene.

Noua lege stabilește cadrul normativ și instituțional necesar desfășurării activităților de obținere, testare, utilizare, comercializare, dar și operațiunilor de import și export a organismelor modificate genetic. De asemenea, sunt stabilite măsurile de precauție, în vederea prevenirii, supravegherii și detectării practicilor de utilizare a organismelor modificate genetic. O altă prevedere se referă la posibilitatea de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau în anumite regiuni.

Actul aprobat conține și prevederi referitoare la competențele Comisiei naționale pentru securitate biologică și ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în ceea ce privește introducerea și plasarea pe piață a organismelor modificate genetic. În acest sens, un rol important îi va reveni și Agenției de Mediu, care va elibera autorizațiile și va monitoriza circulația acestor produse.

Potrivit notei informative la inițiativa legislativă, o dată cu adoptarea acestui proiect va fi asigurată evidența strictă și transparența procesului de autorizare a utilizării organismelor modificate genetic. De asemenea, se va asigura și  informarea tuturor grupurilor de interese despre efectele produselor agroalimentare cu conținut de organisme modificate genetic.

Proiectul va intra în vigoare după 12 luni de la data publicării în ”Monitorul Oficial”. La data intrării în vigoare a acestui proiect se va abroga Legea privind securitatea biologică.

09.06.2022 Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...