În Republica Moldova va fi creată rețeaua Emerald, pentru a proteja și conserva ariile naturale

Chișinău, 21 iulie 2022 – Parlamentul a aprobat o inițiativă legislativă care prevede crearea rețelei Emerald în țara noastră. Documentul a fost elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu cea europeană în ceea ce privește conservarea habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică.

Cadrul legal creează baza de cooperare în cadrul unei rețele omogene care acoperă toată Europa. Potrivit prevederilor, în Republica Moldova va fi creat un registru național al rețelei Emerald, va fi stabilit sistemul de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor incluse în rețea, procesul de raportare, precum și elaborarea planurilor de management al rețelei. Aceste acțiuni vor contribui la conservarea și monitorizarea fiecărei specii de floră, faună și habitate naturale.

Rețeaua Emerald este echivalentul Rețelei Natura 2000, pe teritoriile țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Rețeaua Natura 2000 a demarat în 1979, când UE a adoptat primul act legislativ important în domeniul protecției naturii. În anul 1989, a fost creat un instrument special pentru protecția mediului natural al Europei – Reţeaua Emerald care, în prezent, are aprobate 61 de situri. Acestea urmează să asigure conservarea a 154 specii de plante şi animale și 38 de habitate protejate la nivel european, care se regăsesc pe teritoriul Republicii Moldova.

21.07.2022 Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...