În Parlament a fost prezentat proiectul de rectificare a Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022

Chișinău, 21 aprilie 2022 – În anul 2022,veniturileFondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) se preconizează a fi majorate cu aproximativ 86 milioane de lei, iar cheltuielile cu peste 331 de milioane de lei. Parlamentul a votat, astăzi, în prima lectură, PROIECTUL de modificare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022, cu votul a 55 de deputați.

Prin urmare, reieșind din modificările operate, veniturile Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală vor constitui peste 12 miliarde de lei, cu 86087,9 mii lei (0,7%) mai mult față de planul aprobat.

Această majorare este determinată de prognoza revizuită a indicatorilor macroeconomici pentru anul în curs, în special a fondului de remunerare a muncii.

De asemenea, transferurile de la bugetul de stat către FAOAM vor fi utilizate pentru continuarea activităților prevăzute în Acordul de finanțare dintre țara noastră și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, în vederea realizării Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”.

În același timp, volumul cheltuielilor FAOAM, pentru anul 2022, se preconizează în sumă de 12 618 688,9 mii lei, cu o majorare de 331 087,9 mii lei (2,7%) față de suma aprobată.

Această majorare este determinată de creșterea cheltuielilor aferente fondului pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice, valoarea căruia va constitui 12 428 846,3 mii lei.

Creșterea cheltuielilor Fondului pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice este condiționată de revizuirea indicatorilor macroeconomici, prevăzuți pentru anii 2022-2024, dar și de majorarea costurilor pentru resursele energetice. 

În această ordine de idei, pentru cheltuielile instituțiilor medico-sanitare aferente procurării medicamentelor, alimentației și achitarea resurselor energetice vor fi alocate suplimentar circa 231 milioane de lei.

Totodată, cheltuielile destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale vor fi majorate cu 100 000,0 mii de lei, ca urmare a creșterii cu 9,9% a numărului de beneficiari, față de perioada similară a anului 2021. În acest context, se prevede posibilitatea de extindere a Listei medicamentelor compensate cu medicamente esențiale.

Deficitul bugetar al FAOAM  va constitui 245 milioane de lei și se propune a fi acoperit din contul soldului mijloacelor financiare la începutul anului, în volum de 674,689,8 mii lei.

Proiectul modificare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022 urmează  a fi examinat de Legislativ, în lectura a doua.

21.04.2022 Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova

 Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...