În contextul măsurilor de depășire a stării de urgență în sectorul energetic, Parlamentul va modifica Legea bugetului de stat

Chișinău, 17 noiembrie 2021 – În contextul măsurilor de depășire a stării de urgență în sectorul energetic, Parlamentul va modifica Legea bugetului de stat pentru anul curent. Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, în ședința de astăzi, raportul la proiectul de lege și îl va înainta spre aprobare plenului Legislativului.

Se propune majorarea veniturilor bugetului de stat cu 767,8 milioane de lei – până la 45 862,4 miliarde de lei, cheltuielilor cu 421,7 milioane de lei – până la 57 654,3 miliarde de lei. Respectiv, deficitul bugetar se va diminua cu 346,1 milioane de lei și va constitui 11,792 miliarde de lei sau 5,1% din PIB.

Partea de venituri a bugetului de stat se propune a fi majorată din contul încasărilor din impozite si taxe.

Creșterea cheltuielilor este legată de alocații suplimentare acordate populației în scopul depășirii consecințelor stării de urgență. 

Astfel, 210 milioane de lei vor fi alocate pentru compensarea diferenței de tarife, conform facturilor la gazele naturale și energia termică. Procedura de compensare va fi realizată prin intermediul Ministerului Muncii si Protecției Sociale.

Alte 139 milioane de lei vor fi transferate către bugetul asigurărilor sociale de stat, dintre care 104 milioane de lei – ca urmare a majorării ajutorului pentru perioada rece a anului, precum și creșterii numărului de familii defavorizate care urmează să beneficieze de astfel de suport din partea statului.

Modificările operate la sursele de finanțare a deficitului bugetului de stat includ mijloace financiare pentru majorarea capitalului social al SA ”Energocom” cu 1,7 miliarde de lei, în scopul asigurării măsurilor în vederea procurării de gaze naturale pentru acoperirea deficitului și pentru consumul curent. De asemenea, este prevăzută intrarea tranșei I conform programului nou de reforme economice susținut prin resursele acordate de Fondul Monetar Internațional în sumă de aproape 1,4 miliarde de lei.

Printr-o Hotărâre a Parlamentului, a fost declarată stare de urgență pe întreg teritoriul țării, în perioada 22 octombrie – 20 noiembrie. Propunerea a venit din partea Guvernului și a avut drept scop stabilirea măsurilor necesare întru asigurarea securității aprovizionării țării cu gaze naturale și energie electrică.

17.11.2021 Ședința Comisiei economie, buget și finanțe

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More