Academia de Științe a Moldovei a fost îndemnată să-și impulsioneze activitatea în vederea realizării recomandărilor Curții de Conturi

Chișinău, 17 noiembrie 2021 – Membrii Comisiei de control al finanțelor publice au îndemnat Academia de Științe a Moldovei (AȘM) să-și impulsioneze activitatea în vederea realizării integrale a recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi în urma auditului asupra rapoartelor financiare ale AȘM încheiate la 31 decembrie 2020.

Auditorii Curții de Conturi au constatat că rapoartele financiare ale instituției nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Potrivit raportului de audit, a fost subevaluată valoarea grupelor de conturi  ”Terenuri”, ”Plata pentru locațiune” și ”Alte creanțe ale instituțiilor bugetare”,  iar cea a grupelor de conturi ”Investiții capitale în active în curs de execuție” și ”Stocuri de produse alimentare”- majorată.  

În raport se mai arată că liniile de cablu electric aferente stațiilor de transformare a energiei electrice nu dispun de fișe de inventar privind evidența mijloacelor fixe.

De asemenea, s-au constatat abateri la numeroase poziții ale contului ”Stocuri de materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou”, în sumă de 33,01 % din valoarea soldului verificat.

Potrivit vicepreședintelui AȘM, Svetlana Cojocaru, instituția a elaborat și implementează un plan de acțiuni pentru remedierea problemelor identificate în cadrul auditului, unele dintre ele fiind deja soluționate.

Reprezentanții AȘM au mulțumit Curții de Conturi pentru evaluarea situației financiare și au asigurat că vor rămâne deschiși pentru realizarea integrală a recomandărilor.     

212A1232

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...