Fracțiunea PSRM a făcut totalurile activității în domeniul protecției sociale, ocrotirii sănătații și familiei

Chișinău, 23 iulie 2020 – La fel ca și în anii precedenți, activitatea Fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica  Moldova, în sesiunea de primăvară-vară, a fost una productivă.

Acțiunile deputaților socialiști au fost îndreptate spre susținerea socială a populației Republicii Moldova, pe garantarea dreptului la asistență medicală, pe combaterea consumului de tutun, și nu în ultimul rând pe asigurarea dreptului elevilor la educație gratuită.

În cadrul conferinței de presă, susținută la data de 23 iulie 2020, deputații Fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia, au trecut în revistă principalele inițiative legislative înaintate, iar ulterior susținute de plenul Parlamentului și anume:

  1. Proiectul de lege nr. 33 din 06 februarie 2020,  prevede atribuirea statutului de persoană asigurată persoanelor ce beneficiază de pensie de pe teritoriul altui stat, dar domiciliază în Republica Moldova. Proiectul a fost susținut de plenul Parlamentului și votat în lectură finală.
  • Proiectul de lege nr. 34 din 06 februarie 2020, prin care se propune  interzicerea expunerii vizibile a produselor de tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și accesoriilor. Lista produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a  acestora disponibile pentru comercializare, cu indicarea prețurilor acestora, imprimată pe hârtie albă de format A4, cu caractere negre de dimensiunea 14, se prezintă de către vânzător la solicitarea cumpărătorilor adulți.
  • Proiectul de lege nr. 52 din 13 februarie 2020,  prin care s-a propus ajustarea bazei de calcul a îndemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau boală profesională. Astfel, toate tipurile de indemnizații de incapacitate temporară de muncă, indiferent de tipul acestora se vor calcula în baza venitului asigurat realizat în ultimele 12 luni anterioare survenirii riscului asigurat. Totodată, îndemnizația suportată din mijloacele angajatorului se va stabili în cuantum de 100% din salariul mediu al angajatului.
  • Proiectul de lege nr. 69 din 24 februarie 2020, prevede dreptul persoanei de a solicita, în incinta farmaciilor, a prospectului medicamentelor în limba rusă.

Este de menționat și faptul că Fracțiunea parlamentara PSRM a susținut inițiativele Guvernului Republicii în domeniul protecției sociale si familiei, care urmăresc obiectivul de diversificare a prestațiilor sociale și sporirea măsurilor de protecție socială a persoanelor în etate și a celor cu dizabilități, inclusiv:

I. Acordarea suportului financiar unic în mărime de 700 lei de 2 ori pe an

Persoanele în etate merită o atenție deosebită. În acest sens,  începînd cu 1 ianuarie 2020, peste 580 mii beneficiari de pensii si alocații sociale au primit un  suportul financiar unic de 700 de lei. La 1 octombrie deja  660 mii de persoane vor primi încă  700 lei este vorba de acele persoane care au o pensie sau alocație sociala  nu mai mare de 3000 lei.

II. Reexaminarea pensiilor pentru limita de vârsta începând cu 1 ianuarie 2020 și 1 iulie 2020

Conform prevederilor proiectului corespunzător de lege, în anul 2020 reexaminarea pensiei se va petrece de 2 ori pe an: începând cu 1 ianuarie  numărul persoanelor care au solicitat reexaminarea pensiei a fost de 3142, iar majorarea medie a pensiei a constituit  2005,12 lei, iar pensia medie pentru limita de vârstă pentru aceste persoane –  4043,96 lei.

Începând 1 iulie dreptul la reexaminarea pensiei l-au obținut deja o alta categorie de pensionari si anume persoanele care au un stagiu de cotizare realizat după data stabilirii pensiei mai mare de 10 ani. La data de 21 iulie 2020 au fost depuse 14251 cereri, iar in corespundere cu calculele preliminare mărimea medie a pensiei  reexaminate va constitui 5011,10 lei, sau cu 2427,95 lei mai mare decât mărimea medie a pensiei aflată în plată.

Totodată, pentru reducerea fluxului de beneficiari la ghișeele instituțiilor de asigurare sociala  a fost elaborat și aprobat proiectul de lege adoptat, potrivit căruia cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă va putea fi depusă și în mod electronic, începând cu 1 ianuarie 2021, iar cererea de reexaminare a pensiei  poate fi depusa si prin utilizarea procurii.

III. Indexarea pensiilor și recalcularea alocațiilor sociale de stat de doua ori pe an la data de 1 aprilie  si 1 octombrie 2020

De indexarea de pe data de 1 aprilie au beneficiat 682 194 beneficiari de pensii. După indexare  mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă constituie 1947,01 lei, în cazul pensiei de dizabilitate – 1519,09 lei, iar pentru pensia de urmaș – 1476,15 lei.

Au fost recalculate şi alocaţiile sociale de stat pentru 63 581 beneficiari şi alocaţiile pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere pentru 14 146 beneficiari, reieşind din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă, pensiei de dizabilitate severă, accentuată şi medie.

Totodată, la data de 1 octombrie curent va fi realizată a doua indexare care va cuprinde circa 693,1 mii beneficiari de pensii.

IV. Majorarea pensiei de urmaș

Prin proiectul de lege care prevede modificarea prevederilor Legii privind sistemul public de pensii, începând cu 1 ianuarie 2020, se vor majora pensiile de urmaș copiilor pînă la vîrsta de 23 de ani, de la 50% pînă la 75%. Astfel, deja au fost majorate pensiile de urmaș pentru 9010 copii. Mărimea medie a pensiei de urmaș este de  1044,21 lei.

V. Acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți

Prin proiectul de lege corespunzător începând cu 1 ianuarie 2020 a fost instituită o nouă prestație – indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți, care se acordă lunar soţului supraviețuitor pe o perioadă calculată reieşind din perioada pentru care a beneficiat soţul decedat de pensie pentru limită de vîrstă. Începînd cu 1 ianuarie 2020 și pînă în prezent de acest drept au beneficiat 170 persoane, mărimea medie a indemnizație constituind 1798,06 lei.

VI. Consolidarea protectiei sociale a veteranilor de război în anul 2020 prin majorarea alocației lunare de stat

Începând cu 1 ianuarie 2020 a fost majorat cuantumul alocației lunare de stat de la 100 lei până la 300 lei si ulterior la 500 lei de la 01.01.21 pentru 26 528 beneficiarii din rândul participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state.

Totodată, a fost extins dreptul la alocație lunară de stat în cuantum 500 lei victimelor reabilitate ale represiunilor politice, indiferent dacă acestea sunt sau nu beneficiare de pensii sau alocații sociale de stat în sistemul național. De acest drept au beneficiat 205 persoane.

VII. Alte proiecte legislative care asigura dreptul la pensie a populației, dar care nu sunt la moment cuantificabile:

  • diminuarea cuantumului pensiei judecătorilor, precum și includerea judecătorilor la vîrsta generală de pensionare gradual;
  • ajustarea bazei de calcul a îndemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau boală profesională. Astfel, toate tipurile de indemnizații de incapacitate temporară de muncă, indiferent de tipul acestora se vor calcula în baza venitului asigurat realizat în ultimele 12 luni anterioare survenirii riscului asigurat. Totodată, îndemnizația suportată din mijloacele angajatorului se va stabili în cuantum de 100% din salariul mediu al angajatului.
  • atribuirea statutului de persoană asigurată persoanelor ce beneficiază de pensie de pe teritoriul altui stat, dar domiciliază în Republica Moldova.

Fracțiunea parlamentară PSRM

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More