Finanțare pentru transformarea digitală: Republica Moldova se va asocia Programului UE „Europa Digitală”

Chișinău, 18 august 2023 – Republica Moldova va participa la Programul „Europa Digitală”, în cadrul căruia va avea acces la finanțare pe poziție de egalitate cu statele membre UE. Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Programul „Europa Digitală” este un program nou de finanțare al Uniunii Europene, care se va derula timp de 7 ani (2021-2027), cu un buget total planificat de 7,6 miliarde de euro. Scopul programului este să sprijine și să accelereze transformarea digitală a economiei și a societății europene, să aducă beneficii cetățenilor, administrațiilor publice și întreprinderilor din UE.

Asocierea Republicii Moldova la Programul „Europa Digitală” va permite accesarea de către întreprinderile mici și mijlocii, cetățeni și administrațiile publice din țara noastră a surselor financiare nerambursabile pentru finanțarea proiectelor în patru domenii-cheie: calcul de înaltă performanță, inteligență artificială, competențe digitale avansate, implementarea și utilizarea optimă a capacitaților digitale și interoperabilitatea.

Adițional, Programul „Europa Digitală” va completa finanțarea disponibilă prin intermediul altor programe ale UE: Programul Orizont Europa pentru cercetare și inovare, Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru infrastructura digitală, Mecanismul de redresare și reziliență și fondurile structurale.

Republica Moldova va achita doar 10 % din contribuția financiară pentru participarea la Program, Comisia Europeană oferind o reducere substanțială țării noastre.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...