Drepturile copiilor în situații de stradă au fost discutate la Comisia drepturile omului și relații interetnice

Chișinău, 15 decembrie 2021 – În contextul realizării obiectivului de exercitare a funcției de control parlamentar, stabilit în Planul de acțiuni pentru anul 2021, Comisia drepturile omului și relații interetnice a efectuat audieri publice privind respectarea drepturilor copiilor în situații de stradă.

Evenimentul s-a desfășurat în colaborare cu Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, Maia Bănărescu, care a vorbit despre problemele constatate în asigurarea drepturilor copiilor în situații de stradă, necesitatea perfecționării mecanismului de implementare a Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, precum și despre potențialele soluții pentru a garanta interesul superior al copilului.

La ședință au mai participat Angela Cutasevici, viceprimar al municipiului Chișinău, alți reprezentanți ai autorităților publice, ai organizațiilor internaționale și ai societății civile.

Printre cele mai importante subiecte invocate de participanți au fost aplicarea în diverse regiuni ale țării a practicii municipiului Chișinău de funcționare a Serviciului de asistență stradală; necesitatea creării și punerii în aplicare a unui mecanism viabil de servicii de reabilitare a copiilor dependenți de droguri și alcool; elaborarea și implementarea Programului național pentru protecția copiilor, precum și aplicarea unor noi politici de intervenție pentru recuperarea copiilor din stradă și reintegrarea acestora în familie.

Membrii comisiei au adresat mai multe întrebări reprezentaților autorităților statului, precum și celorlalți participanți, reieșind din problemele nuanțate în cadrul audierilor publice.

Audierile publice privind respectarea drepturilor copiilor în situații de stradă au fost apreciate de către părțile prezente drept o platformă de comunicare, cooperare interinstituțională și de promovare a soluțiilor judicioase în apărarea drepturilor copiilor.

Urmare audierilor, Comisia drepturile omului și relații interetnice va aproba o decizie care va include un șir de recomandări, ce vor fi remise în adresa Guvernului și a autorităților responsabile, cu solicitarea de a întreprinde acțiunile ce se impun pentru înlăturarea carențelor depistate.

Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...