Deputatul PAS Vitalie Jacot: Proiectul legii cu privire la condominiu va suplini golurile legislative care au persistat în domeniul locativ zeci de ani

Chișinău, 29 decembrie 2021 – Deputatul PAS Vitalie Jacot, membru al Comisiei administrație publică, a prezentat, în cadrul unui briefing de presă, proiectul de lege cu privire la condominiu. Acesta a fost elaborat de un grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare ”Partidul Acțiune și Solidaritate” și are ca bază Legea cu privire la condominiu elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și votată în a doua lectura la 29 noiembrie 2018, dar nepromulgată.

”Proiectul de lege are ca scop de a îmbunătăți cadrul normativ care reglementează relațiile de condominiu. El vine sa suplinească acele goluri legislative, care au persistat în domeniul locativ pe parcursul a zeci de ani”, a explicat Vitalie Jacot.

Proiectul își propune îmbunătățirea prevederilor legale prin ridicarea gradului de coparticipare a locatarilor la administrarea imobilului, creșterea nivelului de transparență financiară și decizională, digitizarea procesului de administrare. De asemenea, este prevăzută crearea unui fond special de reparație capitală, atribuirea mai facilă a terenurilor pe care sunt amplasate condominiile, dar și a terenurilor aferente.

”Acestea și multe alte prevederi vin să sporească autonomia organelor de conducere a Asociațiilor de proprietari, dar și să protejeze mai substanțial interesele membrilor acestora”, a specificat deputatul.

Printre inovațiile propuse de noul proiect  mai sunt micșorarea numărului necesar pentru asigurarea cvorumului, posibilitatea votării prin corespondență, utilizarea platformelor electronice pentru expunerea opiniilor. Totodată, locatarii și proprietarii de bunuri vor avea acces direct și imediat la toate actele de constituire, la toate sintezele anuale, care reflectă situația financiară a asociației, la informația de contact a gestionarilor și prestatorilor de servicii.

Un aspect important al proiectului este protejarea intereselor persoanelor vulnerabile din punct de vedere social și financiar. ”Împreună cu Executivul suntem în proces de elaborare a unor mecanisme concrete de ajutorare a locatarilor cu profil social vulnerabil”, a subliniat în context parlamentarul.

Vitalie Jacot a accentuat că legea va avea efecte benefice pentru proprietarii de locuințe și, totodată, va reglementa relațiile patrimoniale dintre agenții economici care au proprietăți comune dar sunt nevoiți să activeze în prezent  într-un vacuum legislativ.

Actualmente, deputații Fracțiunii PAS sunt la etapa consultărilor publice pe marginea proiectului înaintat, care au ca scop analizarea solicitărilor si propunerilor tuturor parților interesate.

29.12.2021 Briefing de presă al deputatului Fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Vitalie Jacot

Fracțiunea parlamentară ”Partidul Acțiune și Solidaritate”

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...