Cu ocazia Sărbătorii Naționale, Igor Grosu a transmis un mesaj de felicitare Președintelui Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia

Chișinău, 29 octombrie 2021 – Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a adresat Președintelui Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia,  Mustafa Șentop, un mesaj de felicitare, cu ocazia Zilei Proclamării Republicii Turcia.

În mesajul de felicitare se arată:

„Excelență,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de pace, bunăstare și prosperitate cu ocazia Zilei Proclamării Republicii Turcia.

Folosind această oportunitate, doresc să-mi exprim ferma convingere că relațiile de cooperare, precum și dialogul parlamentar, vor oferi și în viitor un curs ascendent dezvoltării celor două state în spiritul bunei înțelegeri și prietenii dintre popoarele noastre.

Adresându-Vă încă o dată felicitări cordiale cu prilejul Sărbătorii Naționale, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.”

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More