Comisia protecție socială, sănătate și familie a examinat concluziile auditului Curții de Conturi cu privire la locuințele sociale

Chișinău, 08 septembrie 2021 – În cadrul ședinței de astăzi a Comisiei protecție socială, sănătate și familie au fost prezentate concluziile cu privire la Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile.

Scopul acestui proiect a fost construcția a cca 700 de locuințe sociale pentru 2500 de familii vulnerabile sau familii tinere cu mulți copii, aflate în imposibilitatea de a avea acces la condiții de locuit satisfăcătoare. Costul proiectului  constituie 426 milioane lei.

Conform auditului realizat de Curtea de Conturi, scopul proiectului fost realizat doar parțial.

Astfel, organizarea, realizarea și monitorizarea implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile s-au efectuat, în unele cazuri, cu nerespectarea prevederilor legale, iar neajustarea cadrului normativ la cel legal a dus la extinderea nejustificată a categoriilor de beneficiari ai proiectului.

 Ca urmare, de locuințe sociale au beneficiat persoane neeligibile, a căror venituri salariale depășesc limita stabilită legal sau cele care dețin deja în proprietate bunuri imobile.

Totodată, s-a constatat că persoanele responsabile, din cadrul comisiilor raionale, nu au asigurat înregistrarea conformă în evidența contabilă a locuințelor sociale, primite în proprietate de către beneficiari, fapt ce a afectat integritatea patrimoniului public.

Potrivit auditului Curții de Conturi au fost elaborate o serie de recomandări, adresate unităților de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, dar și mai multor instituții publice. Instituțiile vizate sunt Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Consiliile Raionale, Procuratura Generală, dar și Președinții de raioane.

Recomandările au fost prezentate în scopul eliminării neconcordanțelor, revizuirii și ajustării normelor legale și, după caz, tragerea la răspundere a persoanelor responsabile pentru executarea neconformă a obligațiunilor.

Ca urmare a examinării concluziilor raportului de audit, membrii Comisiei protecție socială, sănătate și familie au convenit asupra necesității extinderii misiunii de audit și pentru celelalte 6 din cele 12 raioane beneficiare ale proiectului, pentru a verifica respectarea condițiilor de alocare a locuințelor sociale. Un demers în acest sens urmează să fie expediat Curții de Conturi.

Totodată, membrii comisiei au decis convocarea unei ședințe comune, cu reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Curții de Conturi, în vederea identificării măsurile necesare pentru neadmiterea în continuare a încălcărilor depistate.

În aceeași ordine de idei, s-a convenit să fie solicitată o informație de la Procuratura Generală privind măsurile întreprinse ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi, expuse în raportul de audit.

În perioada 2013-2021 a fost finalizată construcția a 556 de locuințe sociale, iar cca 2000 de persoane au beneficiat de spațiu de locuit. Urmează a fi finalizate încă 121 de locuințe în 2 raioane ale republicii.

Misiunea de audit public a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pentru anul 2021.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More