Comisia agricultură și industrie alimentară organizează consultări publice

Chișinău, 29 septembrie 2020 – Comisia agricultură și industrie alimentară anunţă demararea consultărilor publice asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr.393 din 21.09.2020), inițiativă legislativă a unui grup de deputați. Consultările se desfășoară în conformitate cu prevederile art.49/1 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea 797-XIII din 02.04.1996.

Textul proiectului, poate fi accesat pe pagina web a Parlamentului.

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5247/language/ro-RO/Default.aspx

Recomandările urmează a fi transmise în formă scrisă în adresa Comisiei agricultură și industriei alimentară, și la adresa de email: cai@parlament.md în termen de până la 11  octombrie 2020. Solicităm argumentarea recomandărilor.

Informaţiile suplimentare pot fi adresate la numărul de telefon: (022) 820 181 sau la adresa de e-mail: Victor.Cebotari@parlament.md.

Comisia agricultură și industrie alimentară

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More