Bilanțul sesiunii de primăvară: activitatea fracțiunilor parlamentare

Chișinău, 7 august 2020 – În prima sesiune din anul curent a Legislativului, deputații din Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au prezentat cele mai multe rapoarte la proiecte de lege în cadrul ședințelor în plen, 31 la număr (raport autor) și 176 (raport comisie).

Fracțiunea PAS, Blocul ACUM a avut 13 rapoarte ale autorilor și 1 raport al comisiei, Fracțiunea ACUM Platforma DA – 11 și, respectiv, 4 rapoarte, Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova (PDM) – 5 rapoarte ale autorilor și 80 de rapoarte ale comisiilor.

Potrivit bilanțului statistic al sesiunii de primăvară 2020 a Parlamentului, tot membrii PSRM au avut cele mai multe corapoarte – 19, fiind succedați de deputații PDM (16 corapoarte).

Deputatul PSRM Vasile Bolea, care este și Președinte al Comisii juridice, numiri și imunități, a avut cel mai mare număr de rapoarte prezentate în plen: 19 rapoarte (autor), 77 rapoarte (comisie) și 9 – corapoarte.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Vladimir Golovatiuc (PSRM) a prezentat în plen 3 rapoarte (autor), 44 de rapoarte (comisie) și 8 corapoarte.

Președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Ghenadie Buza (Fracțiunea PDM) și Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Alexandru Jizdan (Fracțiunea PDM) au prezentat câte 26 de rapoarte ale comisiilor.

Totodată, deputații PAS, Blocul ACUM au avut cele mai multe declarații în această perioadă – 8 din numărul total de 21 de declarații, iar ACUM Platforma DA – 5, PSRM – 2, deputații neafiliați – 6.

De menționat că dreptul deputaților la declaraţii în probleme ce nu sînt incluse în ordinea de zi a şedinţei plenare este prevăzut de Regulamentul Parlamentului. Fracţiunilor parlamentare li se acordă până la 7 minute pentru fiecare declaraţie, iar deputaţilor – pînă la 5 minute. Dacă declaraţia vizează imaginea unei fracţiuni parlamentare sau a unui deputat, aceştia au dreptul la replică.

Fracțiunea PAS, Blocul ACUM deține întâietatea după numărul de luări de cuvânt pe marginea proiectelor de acte legislative – de la începutul sesiunii deputații din fracțiune au avut 44 de luări de cuvânt în plen. În același timp, fiecare a cincea luare de cuvând au avut-o deputații Fracțiunii ACUM Platforma DA (24), care i-au depășit cu o singură luare de cuvânt pe deputații PSRM (23). PDM a avut 8 luări de cuvânt, Fracțiunea Partidului ȘOR – 4, deputații neafiliați – 5.

În conformitate cu Regulamentul Parlamentului, Preşedintele şedinţei stabileşte succesiunea luărilor de cuvânt în funcţie de componenţa numerică a fracţiunilor parlamentare.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More