Anularea examenelor de calificare la finalizarea programelor de formare profesională tehnică, examinată la comisia de profil

Chișinău, 10 iunie 2020 – Examenele de calificare la finalizarea programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020 ar putea fi anulate. Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a examinat în ședința de astăzi un proiect în acest sens și îl va propune plenului Parlamentului spre examinare în două lecturi.

Potrivit proiectului, se propune anularea organizării și desfășurării examenelor de calificare la finalizarea programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020. Se va elibera certificatul de calificare pentru elevii care finalizează în acest an programe de formare profesională tehnică secundară cu medii de promovare a disciplinelor/modulelor/stagiilor de practică, mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea mediei generale conform formulei: media generală = media de promovare a disciplinelor/modulelor de profil *0.3 + media de promovare a stagiilor de practică * 0.7, cu două zecimale, fără rotunjire.

De asemenea, se propune eliberarea diplomei de studii profesionale pentru elevii care finalizează în acest an programe de formare profesională tehnică postsecundare și postsecundare nonterțiare cu medii de promovare a unităților de curs/stagiilor de practică mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea mediei generale conform formulei: media generală = media de promovare a unităților de curs fundamentale și de specialitate *0.4 + media de promovare a stagiilor de practică * 0.6, cu două zecimale, fără rotunjire.

Elevii care finalizează în acest an programe de formare profesională tehnică secundară/postsecundară/postsecundară nonterțiară care nu reușesc să finalizeze acest an de studii cu medii de promovare a disciplinelor (unităților de curs)/modulelor/stagiilor de practică prevăzute în Planul de învățământ mai mari sau egale cu „5” (cinci), restanțierii din anii precedenți, candidaţii restabiliţi pentru susţinerea examenului de calificare vor putea susține examenul de calificare în următoarea sesiune.

Proiectul a fost elaborat prin derogare de la din Codul educației al Republicii Moldova, în vederea prevenirii riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 și în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății absolvenților programelor de formare profesională tehnică.  Acesta va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Proiectul urmează a fi dezbătut și votat în plenul Parlamentului.

10.06.2020 Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...