Amenzile pentru încălcarea măsurilor de sănătate publică vor fi reduse

Chișinău, 30 iunie 2020 – Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat, în ședința de astăzi, raportul la proiectul de lege privind modificarea mai multor acte legislative, inclusiv a Legii privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, Codului administrativ, Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice.

Modificările presupun, printre altele, reducerea amenzilor pentru nerespectarea prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, precum și a măsurilor de sănătate publică stabilite de autoritățile competente.

Valoarea propusă a amenzilor va constitui de la 40 la 100 de unități convenționale pentru persoana fizică și de la 200 la 700 de unități convenționale — pentru persoana juridică. În prezent, acestea constituie de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice și de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice – echivalentul a 22500-25000 de lei și, respectiv, 50000-75000 de lei.

Totodată, se propune aplicarea sancțiunilor pentru comiterea repetată a aceleiași contravenții, în valoare de 300-500 unități convenționale – pentru persoane fizice și 1000-1500 unități convenționale – pentru persoane juridice.  

O altă modificare propusă rezidă în instituirea obligației exprese ca dispozițiile Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova, precum și hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică să fie publicate pe pagina web oficială a Guvernului.

Proiectul de lege urmează a fi examinat în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More