Acțiunile întreprinse de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în vederea implementării recomandărilor formulate de Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 12 mai 2020 – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a desfășurat o serie de acțiuni pentru a implementa recomandările Comisiei de control al finanțelor publice, formulate în urma rapoartelor de audit realizate de Curtea de Conturi. Măsurile se referă la realizarea obiectivelor asumate în ceea ce privește gestionarea și îmbunătățirea sistemului actual de aprobare, implementare și monitorizare a proceselor de dezvoltare regională.

Ministerul a elaborat un plan de acțiuni, consultat cu partenerii de dezvoltare și misiunea de audit de la Curtea de Conturi, pentru a implementa recomandările expuse în Raportul de audit ”Sunt necesare acțiuni semnificative pentru asigurarea gestionării eficiente și eficace a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională”.

În context, ministerul a elaborat un nou Concept al dezvoltării regionale în Republica Moldova, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, experților naționali și internaționali. Noul Concept, având ca bază experiența țărilor membre ale Uniunii Europene, prevede focusarea pe stimularea economică și creșterea competitivității regiunilor pentru perioada 2019-2030.

De asemenea, ministerul a aprobat noile structuri organizaționale ale Agențiilor de dezvoltare regională și a elaborat proiectul de modificare a Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. Proiectul propune schimbarea atribuțiilor principalelor autorități participante în procesele de elaborare, implementare și evaluare a Strategiei naționale de dezvoltare regionala. În context, a fost elaborat un nou Manual Operațional al Agențiilor de dezvoltare regională, iar, cu suportul partenerilor de dezvoltare, este elaborată Instrucțiunea care va include criterii clare și exigente de selectare a proiectelor de dezvoltare regionala pentru finanțare din sursele Fondului Naționale pentru Dezvoltare Regională, precum și modalitatea de organizare a concursurilor de propuneri de proiecte. 

Totodată, pentru a implementa recomandările formulate de Comisia de control al finanțelor publice cu referire la gestionarea mijloacelor Fondului Viei și Vinului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va definitiva, în termeni proximi, o serie de propuneri de modificare a cadrului legislativ-normativ din domeniu.

Deputații din Comisia de control al finanțelor publice au adresat întrebări raportorilor, au formulat o serie de obiecții și recomandări. 

On-line a intervenit și primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, care s-a referit la acțiunile autorităților locale pentru a executa recomandările formulate de Curtea de Conturi în implementarea proiectului de reabilitare a Lacului Sărat.

12.05.2020 Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...