Informația privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, audiată de Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 12 mai 2020 – Informația privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău a fost audiată, astăzi, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice, convocată on-line.

Rapoarte au fost transmise în adresa comisiei de către Ministerul Justiției și Ministerul Economiei și Infrastructurii. La ședință a participat vicedirectorul Agenției Proprietății Publice, Mihai Soțchi, care a prezentat informația actualizată a dosarului legat de Aeroportul Internațional Chișinău și a răspuns la întrebările deputaților.

Potrivit autorităților, Agenția Proprietății Publice a transmis o cerere de chemare în judecată împotriva ”Avia Invest” SRL privind recunoașterea nulității contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea Aeroportului Internațional Chișinău și a terenului aferent acestora. Cererea a fost înregistrată pe data de 10 septembrie 2019 și rămâne pendinte în continuare în fața instanței judecătorești.

Referitor la acțiunile întreprinse de Guvern, reieșind din litigiul existent urmare a adresării ”Avia Invest” SRL la Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor de Investiții de la Washington (ICSID), cererea privind inițierea procedurii de arbitraj nu a fost comunicată deocamdată Ministerului Justiției. În legătură cu această cauză, a fost demarată procedura legală prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 764/2013 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanțelor judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale.

Deputații Comisiei de control al finanțelor publice au constatat o tergiversare în implementarea recomandărilor formulate prin hotărâre de Parlament cu privire la concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.

Informația prezentată de către autorități a fost făcută la cererea Comisiei de control al finanțelor publice, care a solicitat autorităților rapoarte cu privire la măsurile întreprinse pentru executarea prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 141/2019 privind Raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începând cu anul 2013 asupra modului de pregătire și desfășurare a concesionării Întreprinderii de Stat ”Aeroportul Internațional Chișinău”.

12.05.2020 Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...