Zinaida Greceanîi a transmis Președinților celor două Camere ale Parlamentului Poloniei mesaje de felicitare prilejuite de Ziua Constituției

Chișinău, 03 mai 2021 –  Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, a transmis Președinților celor două Camere – Sejm și Senat – ale Parlamentului Poloniei mesaje de felicitare prilejuite de Ziua Constituției acestei țări.

În mesajul adresat Mareșalului Sejmului Republicii Polone, Elżbieta Witek, se arată:

”Excelență,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, sincere felicitări cu ocazia celebrării Zilei Constituției Republicii Polone, dorindu-Vă succese și prosperitate.

Constat cu satisfacție bunele relații de prietenie existente între Republica Moldova și Republica Polonă și, cu această ocazie, îmi exprim încrederea că vom continua să  depunem eforturi comune pentru a menține un dialog deschis și constructiv, bazat pe înțelegere reciprocă. Totodată, am convingerea că, prin aprofundarea dialogului parlamentar, vom susține avansarea cooperării noastre bilaterale.

Adresându-Vă sincere felicitări, urări de sănătate și pace, rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații”.

În mesajul pentru Mareșalul Senatului Republicii Polone, Tomasz Grodzki, se menționează:

”Excelență,

În numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, Vă adresez cele mai sincere felicitări cu ocazia celebrării Zilei Constituției Republicii Polone, dorindu-Vă succese și prosperitate.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că extinderea și diversificarea dialogului bilateral în multiple domenii de activitate vor contribui la dezvoltarea continuă a relațiilor dintre Republica Moldova și Republica Polonă. Totodată, am convingerea că prin aprofundarea dialogului parlamentar vom susține avansarea cooperării noastre bilaterale, spre beneficiul ambelor țări și popoare.

Adresându-Vă sincere felicitări, urări de sănătate și pace, rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații”.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More