Votat în prima lectură: La încetarea mandatului, primarii vor beneficia de aceleași garanții sociale ca și persoanele cu funcție de demnitate publică

Chișinău, 9 noiembrie 2023 – La expirarea mandatului, primarii vor beneficia de aceleași garanții sociale ca și persoanele cu funcție de demnitate publică, adică deo indemnizație unică egală cu două salarii de bază. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de modificare a Legii privind statutul alesului local și a Legii privind administrația publică locală.

Potrivit autorilor inițiativei legislative, cele două acte normative prevăd norme diferite în vederea asigurării garanțiilor sociale pentru primari la încetarea mandatului. Legea privind administrația publică locală prevede că, la expirarea mandatului, în caz de demisie, revocare sau eliberare din funcție, persoana cu funcție de demnitate publică beneficiază de o indemnizație unică egală cu două salarii de bază, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestei persoane nu prevede un alt cuantum al indemnizației. În timp ce, Legea privind statutul alesului local statuează că, la expirarea mandatului, alesului local i se acordă o indemnizație unică, egală cu salariul mediu lunar pe economia națională pentru anul precedent. „Se constată că statutul juridic și activitatea primarului intră succesiv sub incidența juridică a două acte normative, care abordează în mod diferit asigurarea garanțiilor sociale în legătură cu încetarea mandatului. Având în vedere complexitatea sarcinilor, volumul mare de lucru și nivelul de și responsabilitate care sunt înscrise funcției de primar, propunem ca la expirarea mandatului, primarul să beneficieze de o indemnizație unică egală cu 2 salarii de bază”, se menționează în nota informativă a inițiativei legislative.  

Suplimentar, se stabilesc prevederi care să reglementeze temeiurile încetării de drept a mandatului deținut de persoane cu funcție de demnitate publică din cadrul APL.

Inițiativa legislativă, care aparține deputaților PAS Larisa Voloh, Artemie Cătănoi și Ersilia Qatrawi, a fost adoptată în două lecturi.

09.11.2023 Ședința plenară a Parlamentului

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...