Vor fi modificate mai multe acte care vizează activitatea topografică, geodezică, cartografică și geoinformatică

Chișinău, 22 ianuarie 2020 – Comisia agricultură și industrie alimentară a aprobat, în ședința de astăzi, raportul la proiectul de lege pentru modificarea mai multor acte normative care țin de aspectele activității topografice, geodezice, cartografice și geoinformatice.

În special, în Legea cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică se propune substituirea sintagmei ”certificat de competență” cu ”certificat topogeodezic și cartografic”. Acesta reprezintă un act permisiv eliberat de către organismul de certificare acreditat în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii care confirmă competențele necesare pentru desfășurarea activității în aceste domenii. Astfel, potrivit legii, activitatea geodezică și cartografică se desfășoară de către persoanele fizice și juridice care dețin sau care au angajați deținători de certificat topogeodezic și cartografic. Totodată, modificările reglementează temeiurile de suspendare/retragere a certificatului topogeodezic și cartografic.

Noțiunea de ”creare și actualizare” a fondurilor cartografo-geodezice de importanță statală se substituie cu noțiunea de ”dezvoltare” a acestora.

Din competențele Agenției Relații Funciare și Cadastru se propune a fi exclusă cea de administrare a executării lucrărilor topografo-geodezice, cartografice, de cadastru şi actualizarea lor.

Iar supravegherea metrologică se pune în sarcina Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței care poate implica în acest proces Agenția pentru Supravegherea Tehnică.

De asemenea, se propune modificarea Legii cu privire la infrastructura națională de date spațiale, prin care metodologia de formare a tarifelor pentru serviciile de rețea să fie aprobată de Guvern, iar entitățile publice să elaboreze costurile și tarifele conform metodologiei date, luând în considerație specificul fiecărei instituții și setului de date spațiale pe care îl dețin.

Sub noțiunea de ”date spaţiale” se subînțelege orice date cu referire directă sau indirectă la o locaţie sau la o zonă geografică specifică.

În cazul adoptării de către deputați, proiectul de lege privind modificarea actelor menționate mai sus va intra în vigoare la expirarea termenului de șase luni de la data publicării acestuia.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...