Speakerul Zinaida Greceanîi a adresat un mesaj de felicitare Președintelui Parlamentului (Milli Majlis) Republicii Azerbaidjan, Sahiba Gafarova

Chișinău, 28 mai 2021 – Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Azerbaidjan, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, a adresat Președintelui Parlamentului (Milli Majlis) acestei țări Sahiba Gafarova un mesaj de felicitare, în care se arată:

”Stimată Doamnă Președinte,

În numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, rog să acceptați felicitările mele sincere cu ocazia Zilei Naționale – Ziua Republicii.

Consider important să menționez că, datorită eforturilor neobosite ale conducerii țării și ale întregului popor azer, astăzi putem spune cu certitudine că Republica Azerbaidjan își dezvoltă și își consolidează rapid pozițiile pe arena internațională.

Îmi exprim speranța că relațiile interparlamentare constructive și promovarea voinței popoarelor noastre vor contribui la dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale reciproc avantajoase între Republica Moldova și Republica Azerbaidjan.

Transmit urări de multă sănătate, bunăstare, pace și prosperitate fiecărei familii azere și rog să acceptați, stimată Doamnă Președinte, asigurările celei mai înalte considerații”.


По случаю Национального праздника Республики Азербайджан Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный направила Председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибе Али кызы Гафаровой поздравительное послание, в котором говорится:

«Уважаемая Госпожа Председатель,

От имени Парламента Республики Молдова и от себя лично примите мои искренние поздравления по случаю Национального праздника – День Республики.

Считаю важным отметить, что, благодаря неустанным усилиям руководства страны и всего азербайджанского народа, сегодня можно с уверенностью сказать, что Азербайджан стремительно развивается и укрепляет свои позиции на международной арене.

Выражаю надежду, что конструктивные межпарламентские отношения и продвижение волеизъявлений наших народов внесут свой вклад в  дальнейшее развитие двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Республикой Азербайджан.

Передавая пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания каждой азербайджанской семье, прошу Вас принять, уважаемая Госпожа Председатель, уверения в моем высоком почтении».

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More