Soluții pentru combaterea fenomenului ”copiilor străzii” au fost discutate la Parlament, în cadrul unor dezbateri publice

Chișinău, 28 iulie 2020 – Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a desfășurat, astăzi, în format online, dezbateri publice la tema ”Combaterea fenomenului copiilor în situații de stradă”.

Dezbaterile au fost organizate la solicitarea avocatului poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu. Au participat membri ai Comisiei, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale și ai societății civile.

Au fost discutate, în special, aspecte privind cadrul legal relevant și mecanismele de aplicare a acestuia.

De asemenea, s-a vorbit despre oportunitatea consolidării serviciilor de specialitate destinate copiilor în situații de stradă și în alte situații de risc. A fost împărtășită experiența unor instituii și organizații neguvernamentale în susținerea și consilierea copiilor din categoriile de risc.

În termen de o săptămână, toate informațiile prezentate în cadrul dezbaterilor, precum și ideile pe care participanții au fost îndemnați să le formuleze suplimentar, vor fi sintetizate de către Comisia parlamentară.

Președintele Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Adrian Lebedinschi, a menționat că subiectul abordat va fi discutat, în zilele imediat următoare, și cu alte comisii parlamentare permanente, pentru a identifica propuneri de perfecționare a cadrului legal, în colaborare cu specialiștii din domeniu.

În încheiere, Adrian Lebedinschi a subliniat imperativul respectării cu maximă exigență a obligațiunilor de serviciu de către toți funcționarii publici a căror activitate vizează fenomenul copiilor în situații de stradă, pentru a combate și preveni această problemă acută a societății.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova  

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...