Rezultatele auditului public extern al Ministerului Economiei și Infrastructurii au fost examinate de Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 29 iulie 2020 – Comisia parlamentară de control al finanțelor publice a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, încheiate la 31 decembrie 2019. Misiunea de audit a fost realizată de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit.

Rapoartele financiare consolidate cuprind Bilanțul contabil, Raportul privind veniturile și cheltuielile, Raportul privind fluxul mijloacelor bănești, Raportul privind executarea bugetului, Raportul narativ privind executarea bugetului, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Potrivit Hotărârii Curții de Conturi, Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2019, cu excepția momentelor evocate în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve”, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova.

În „Baza pentru opinia cu rezerve” din Raport se arată că veniturile anticipate, aferente încasării în anul 2018 a garanțiilor de bună execuție a angajamentelor contractuale nesoluționate, s-au reflectat eronat în rapoartele financiare consolidate. Acestea s-au reiterat din exercițiul bugetar precedent, ca urmare a neimplementării recomandării Curții de Conturi înaintate anterior în acest sens.

De asemenea, auditorii atenționează asupra riscului de prejudiciu financiar bugetului de stat, determinat de existența unor obligații asumate print-un Acord încheiat în anul 2007 între Administrația de Stat a Aviației Civile (în prezent – Autoritatea Aeronautică Civilă, entitate din subordinea directă a ministerului, finanțată din bugetul de stat) și un agent economic, în vederea construirii, întreținerii și operării pistei de aterizare/decolare a elicopterelor, care este valabil până la onorarea integrală a obligațiilor asumate de către părți.

În același timp misiunea a constatat că instituția supusă auditului a operat, până la data raportării, corectările și modificările necesare pentru înlăturarea  unor lacune în Normele  metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar.

În secțiunea ”Buna guvernanță” din Hotărârea CC se arată că  controlul intern instituit a asigurat implementarea recomandărilor înaintate anterior de către Curtea de Conturi la nivelul de 62%, fiind reiterată necesitatea realizării definitive a acestora.

Hotărârea și Raportul de audit au fost remise Ministerului Economiei și Infrastructurii în vederea implementării recomandărilor auditorilor Curții.

În special, directorul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” urmează să asigure corectarea în evidența contabilă și raportarea corespunzătoare a datoriilor interne, precum și a rezultatului financiar.

Directorul Autorității Aeronautice Civile trebuie să asigure identificarea și realizarea oportunităților pentru remedierea situației aferente Acordului privind construirea, întreținerea și operarea unei piste de aterizare și decolare a elicopterelor.

Despre acțiunile întreprinse pentru executarea recomandărilor, Curtea de Conturi urmează să fie informată în termen de 6 luni din data intrării în vigoare a Hotărârii. Aceasta a fost adoptată la 25 iunie 2020 și a intrat în vigoare odată cu publicarea în ”Monitorul Oficial”.

Hotărârea este remisă, de asemenea, Secretariatului Parlamentului, Guvernului, Președintelui țării.

Audierea raportului de audit al Ministerului Economiei și Infrastructurii de către Comisia de control al finanțelor publice se încadrează în funcția de control parlamentar asupra puterii executive, care este una din atribuțiile de bază ale Legislativului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...