Regulamentul de organizare a concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului, aprobat

Chișinău, 21 august 2021 – Comisia specială pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului a aprobat, în cadrul ședinței de vineri, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului. Acesta va fi făcut în baza principiilor transparenței, echității și al competiției deschise.

Potrivit documentului, candidatul la funcția de Avocat al Poporului trebuie să întrunească mai multe condiții, printre care vechimea în muncă de cel puțin zece ani și activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului. De asemenea, candidatul nu trebuie să aibă, în ultimii cinci ani, rezultate negative la testul de integritate profesională.

Regulamentul aprobat prevede că respectivul concurs va fi organizat în două etape: depunerea dosarelor și interviul. La cea de-a doua probă, interviul, pot participa, în calitate de observatori, experți ai instituțiilor publice sau internaționale din domeniul drepturilor omului și reprezentanți ai societății civile.

Membrii Comisiei speciale vor evalua candidații la funcția de Avocat al Poporului, iar primii doi, care au obținut cel mai mare punctaj, vor fi prezentați Parlamentului. Candidatul care a obținut votul majorității deputaților aleși, va fi numit în funcția de Avocat al Poporului.

La data de 4 februarie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea privind încetarea mandatului Avocatului Poporului înainte de termen și a declarat vacantă funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman).

20.08.2021 Ședința Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More