Regulamentul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal ar urma să fie modificat

Chișinău, 19 mai 2021 – Deputații propun fortificarea capacităților instituționale ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în corespundere cu prevederile Directivei nr.680/2016 și a Regulamentului nr.679/2016 adoptate de Parlamentul și Consiliului UE. Cu votul majorității, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a aprobat raportul la un proiect de lege în acest sens.

De asemenea, documentul conține norme de ajustare a atribuțiilor și competențelor Centrului în corespundere cu modificările legislative operate într-un șir de acte.

Un alt element inovator propus de autorii prezentului proiect ține de instituirea unei funcții noi pentru cadrul juridic din Republica Moldova, cea de inspector de protecție a datelor. Aceasta este determinată drept o funcție publică cu statut special în cadrul structurii organizatorice a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

La fel, se propune instituirea în subordinea centrului a unei unități de instruire și sporire a calificării destinată atât reprezentanților care activează în cadrul autorităților de drept public, cât și personalului instituției.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More