Ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare, avizată pozitiv de comisia de profil

Chișinău, 5 mai 2022 – Comisia drepturile omului și relații interetnice, cu votul unanim al membrilor săi prezenți la ședință, a susținut proiectul de lege privind ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare, propunându-l spre examinare plenului Parlamentului.

Remarcăm că Republica Moldova este deja parte la mai multe instrumente internaționale, prevederile cărora fortifică posibilitățile Republicii Moldova de a identifica soluțiile optime în vederea înlăturării problemelor ce țin de sistemul de protecție a copilului.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în Raportul cu privire la respectarea dreptului copilului în Republica Moldova în anul 2017, urmare analizei racordării legislației naționale la prevederile internaționale în domeniul protecției drepturilor copilului, relevă că statul și-a îndeplinit în mare parte obligațiunile de conformitate a legislației naționale la rigorile stipulate de organismele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Totodată, ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare vine suplimentar să consolideze sistemul de protecție a drepturilor copilului din Republica Moldova, precum și să fortifice capacitățile specialiștilor implicați în domeniul protecției drepturilor copilului având la bază mecanismele necesare naționale pentru asigurarea respectării drepturilor copilului.

 Prin urmare, aderarea și ratificarea ar reafirma îmbrățișarea de către  Republica Moldova a standardelor și valorilor în domeniul protecției drepturilor copilului.

În conformitate cu obligațiile stipulate în prezentul Protocol, Republica Moldova va respecta măsurile necesare pentru a asigura asistența corespunzătoare copiilor, reieșind din procedurile și prevederile stabilite legislativ, și va asigura respectarea drepturilor copiilor în domeniul social, cultural, educație, sănătate, protecție, informare și comunicare etc.

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...