Raportul privind prevenirea și combaterea discriminării în anul 2021 a fost prezentat în Parlament

Chișinău, 26 mai 2022 – Raportul privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării pentru anul 2021 a fost prezentat, astăzi, în Parlament de către președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Ian Feldman.

Potrivit raportului, în 2021 Consiliul a înregistrat 310 plângeri pe marginea unor presupuse cazuri de discriminare și 2 autosesizări din partea membrilor Consiliului.

Numărul dosarelor soluționate s-a ridicat la 282. Pe 83 cauze (29%) dintre acestea s-au invocat acțiuni aferente domeniului câmpul muncii;  pe 54 (19,1%) – acțiuni aferente lezării demnității; pe 77 (27,3%) – acțiuni aferente domeniului acces la bunuri și servicii disponibile publicului; pe 31 cauze (11%) – acțiuni aferente accesului la justiție; pe 10 cauze (3,5%) – acțiuni aferente domeniului educației ș.a.

Mai multor autorități publice centrale și locale, companiilor și instituțiilor mass-media li se recomandă să examineze și să implementeze propunerile privind îmbunătățirea situației în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și asigurării egalității. Autoritățile vizate vor informa Parlamentul cu referire la implementarea recomandărilor până la data de 15 decembrie 2022.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității acționează în condiții de imparțialitate și independentă față de autoritățile publice și este constituit din 5 membri, care nu au apartenență politică. Membrii Consiliului sunt numiți de  către Parlament pe o perioadă de 5 ani, 3 dintre membri fiind reprezentanți ai societății civile. Cel puțin 3 dintre membrii Consiliului trebuie să fie specialiști licențiați în drept.

26.05.2022 Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...