Raportul de audit a identificat probleme în gestionarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților

Chișinău, 15 martie 2023 – Un raport de audit, realizat de Curtea de Conturi, a identificat probleme și deficiențe la toate etapele de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (PUFF), care afectează inofensivitatea produselor alimentare. Comisia de control al finanțelor publice a audiat, în cadrul ședinței de astăzi, Raportul auditului performanței privind modul de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților prin prisma garantării siguranței produselor alimentare de origine vegetală.

Printre problemele depistate de auditori sunt lipsa unei gestionări eficiente a informațiilor privind produsele de uz fitosanitar și fertilizanții incluși în lanțul valoric; lipsa condițiilor de depozitare sigură a PUFF și, respectiv, păstrarea periculoasă a acestora și generarea de riscuri pentru sănătatea omului și mediul ambiant; lipsa normelor de comercializare și utilizare; lipsa mecanismului care să asigure nimicirea sau neutralizarea PUFF expirate ori scoase din circuitul juridic; utilizarea unor baze de date și registre necorespunzătoare, care nu oferă operativ, complex și veridic date privind cantitățile de PUFF importate, stocate și utilizate pe teritoriul Republicii Moldova etc.

Președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, a subliniat că datele prezentate de Curtea de Conturi sunt extrem de îngrijorătoare, având impact direct asupra sănătății umane. Astfel, în perioada anilor 2015-2020, volumul produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților utilizați în agricultură s-a majorat de 2,5 ori.

Pentru eliminarea deficiențelor atestate, Curtea de Conturi a înaintat 12 recomandări față de autoritățile responsabile, dintre care au fost implementate parțial doar 3. 

În context, a fost subliniată necesitatea realizării integrale a recomandărilor în vederea asigurării unei gestiuni eficace a PUFF, sarcină stringentă, pentru a putea garanta siguranța produselor alimentare de origine vegetală, implicit – sănătatea umană.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...