Raportul Agentului Guvernamental pentru anul 2023 cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului

Chișinău, 18 iunie 2024 – În contextul realizării funcției de control parlamentar, Comisia drepturile omului și relații interetnice a audiat Raportul Agentului Guvernamental pentru anul 2023 cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Executarea măsurilor cu caracter general și individual este supusă controlului parlamentar, în modul prevăzut de Legea cu privire la Agentul Guvernamental, nr. 151 din 30 iulie 2015 și de Regulamentul Parlamentului. Agentul guvernamental elaborează și prezintă Parlamentului, în ședință plenară, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport privind hotărârile și deciziile Curții Europene, privind măsurile care urmează a fi întreprinse sau care au fost întreprinse în vederea executării acestora, precum și privind corespondența cu Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei asupra executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene.

Ediția Raportului pe anul 2023 împărtășește informații importante din activitatea Agentului Guvernamental, în special, măsurile cu caracter general și individual întreprinse și/sau preconizate pe parcursul anului 2023 pentru asigurarea executării hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în privința Republicii Moldova, pronunțate în perioada de referință, precum și a celor pronunțate anterior.

În anul 2023, în privința Republicii Moldova, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat 24 de hotărâri și 34 de decizii de inadmisibilitate/radiere de pe rol.

În cele 24 de hotărâri pronunțate în 2023, CtEDO a constatat 32 de violări ale Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare CEDO): 14 (44%) violări se referă la dreptul la un proces echitabil (art. 6 al CEDO), dintre care 5 se referă la neexecutarea hotărârilor judecătorești naționale, 2 – la admiterea apelurilor sau recursurilor tardive, iar celelalte violări ale art. 6 al CEDO se refereau la condamnarea în apel fără audierea nemijlocită a martorilor; condamnarea în baza probelor obținute în urma torturii sau provocării; lipsa de independență și imparțialitate a Consiliului Superior al Magistraturii la examinarea procedurilor disciplinare împotriva unui judecător, etc.

Încălcarea dreptului la libertate și siguranță (art. 5 al CEDO) a fost constatată de 5 ori (16%) în anul 2023. Problemele identificate de CtEDO se referă la reținerea sau arestarea în lipsa motivelor că persoana a săvârșit o infracțiune; motivarea insuficientă a arestării sau imposibilitatea contestării legalității arestării.

Totodată, Înalta Curte a mai constatat încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie), a art. 1 din Protocolul 1 (protecția proprietății), a art. 3 (interzicerea torturii), dar și a art. 13 (dreptul la un recurs efectiv), și altele.

Președintele Comisiei drepturile omului și relații interetnice, Grigore Novac, a apreciat munca depusă la elaborarea Raportului și a mulțumit funcționarilor Direcției Agent Guvernamental din cadrul Ministerului Justiției. El a exprimat determinarea comună de a contribui la eliminarea carențelor depistate și la îmbunătățirea situației privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova.

În urma controlului parlamentar efectuat prin intermediul audierilor publice, Comisia a adoptat o Decizie pe marginea Raportului Agentului Guvernamental pentru anul 2023 cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Decizia va fi remisă în adresa autorităților și entităților vizate în raport, cu solicitarea de a informa Comisia cu referire la executare.

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...