Proiectul de modificare a Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice a fost votat în lectura finală

Chișinău, 24 august 2021PROIECTUL de modificare a Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice a fost aprobat în plen, în cea de-a doua lectură.

Documentul reglementează, inclusiv, privatizarea încăperilor nelocuibile proprietate publică date în locațiune prevede.

Totodată, proiectul prevede extinderea de la unu la trei ani a termenului contractului de locațiune a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat sau municipale și ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare. Excepție constituie activele din cadrul parcurilor industriale.

Termenul maxim de trei ani este unul optim pentru un contract de locațiune, acesta ar permite ambelor părți ale raportului juridic să-și planifice activitatea, respectiv veniturile și cheltuielile, argumentează autorul inițiativei legislative, deputatul Fracțiunii PAS, Vladimir Bolea.

O altă problemă abordată în proiect este cea a privatizării încăperilor nelocuibile date în locațiune. Potrivit documentului, obiectivele respective se privatizează în modul stabilit de Guvern. Prețul inițial de privatizare a încăperilor nelocuibile se determină în funcție de valoarea lor de piață, definită în raportul de evaluare întocmit de evaluator.

Documentul conține lista obiectivelor nepasibile de privatizare.

”Operarea acestor modificări va asigura privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune conform prevederilor generale, astfel, se va garanta respectarea principiului transparentei în administrarea proprietății publice și principiului egalității în drepturi a cetățenilor”, se arată în nota informativă la proiectul de lege.

24.08.2021 Ședința plenară a Parlamentului

Direcția generală comunicare șire lații publice a Parlamentului Republicii Moldova  

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More