Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule, examinat în cadrul comisiilor

Chișinău, 30 martie 2022 – Comisiile parlamentare au început examinarea proiectului de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule.

Actul normativ se referă la reglementarea contractului de asigurare de răspundere civilă auto (RCA). PROIECTUL de lege are drept obiectiv racordarea cadrului legal la prevederile comunitare, în special Directiva UE 2009/103/CE, fiind stabilite  condițiile generale și particulare ale acoperirii asigurării RCA, modalitatea și termenele de plată a despăgubirilor de asigurare.

Astfel, contractul de asigurare RCA internă se încheie pe un termen de 12 luni, iar contractul de asigurare RCA externă (Carte Verde) poate fi încheiat pentru perioade de asigurare mai mici de 12 luni, dar nu mai mici de 15 zile, în funcție de opțiunea asiguratului. Plata primelor de asigurare se face integral.

Contractul RCA se perfectează pe suport de hârtie sau prin mijloace tehnice electronice în regim on-line și se încheie între asigurător și asigurat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze vehiculul, adică cu un număr nelimitat de utilizatori. Și cererea de despăgubire va putea fi completată prin utilizarea mijloacelor electronice.

Proiectul prevede posibilitatea suspendării contractului RCA la cererea asiguratului care a încheiat un contract pe perioada suspendării dreptului de circulație a vehiculului în conformitate cu prevederile legale sau pe perioada în care persoana asigurată a depus sau i-au fost retrase legal plăcuțele de înmatriculare.

De asemenea, prin proiect sunt reglementate limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA.

Astfel, pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul părților vătămate, limita despăgubirii se stabilește la un nivel de 100.000 euro, echivalent în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc comunicat de Banca Națională a Moldovei pentru data producerii accidentului.

Pentru vătămări corporale și decese produse în unul și același accident, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente la un nivel de 100.000 euro – pentru o parte vătămată sau la un nivel de 500.000 euro – indiferent de numărul părților vătămate, echivalent în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de Banca Națională a Moldovei pentru data producerii accidentului.

Pentru prejudicii materiale produse pe baza procedurii de constatare amiabilă a accidentului de vehicul — valoarea maximă a despăgubirilor este stabilită prin actele normative ale autorității de supraveghere;   pentru prejudiciile morale ca urmare a dizabilității sau decesului părții vătămate produse în unul și același accident, limita de despăgubire se stabilește, la un nivel de 5.000 euro —pentru o parte vătămată sau la un nivel de 10.000 euro – indiferent de numărul părților vătămate, echivalent în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de Banca Națională a Moldovei pentru data producerii accidentului.

În caz de deces al părții vătămate, prejudiciul moral se va compensa în mărime de 100%, în caz de încadrare în grad de dizabilitate – 90% (grad sever), 60% (grad accentuat) și 30% (grad mediu).

Proiectul mai prevede instituirea unui mecanism de control al pieței asigurărilor obligatorii auto prin stabilirea de către autoritatea de supraveghere a nivelului primei de referință, dar și posibilitatea aplicării procedurii ”decontării directe” în cazul asigurărilor RCA.

Sunt resetate organizarea și funcționarea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA). BNAA are ca principale atribuții, cea de birou național auto – asigură apartenența Republicii Moldova la Sistemul Internațional de Asigurări ”Carte Verde” și îndeplinește obligațiile general recunoscute față de organizațiile autorizate din țările membre ale acestui sistem. Pentru îndeplinirea atribuțiilor de birou național auto, de organism de plată a despăgubirilor și de organism de compensare, BNAA dispune de structuri proprii: Fondul de protecție a victimelor străzii și Fondul de compensare, prin contribuția tuturor membrilor, proporțional cu volumul primelor brute încasate din vânzarea contractelor RCA/Carte Verde.

30.03.2022 Ședința Comisiei economie, buget și finanțe

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova  

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...