Parlamentul racordează legislația națională privind evaluarea impactului asupra mediului la normele UE

Chișinău, 14 iulie 2022 – Proiectul de modificare a Legii privind evaluarea impactului asupra mediului, Legii privind evaluarea strategică de mediu și Legii privind expertiza ecologică a  fost aprobat, astăzi, în prima lectură. Documentul asigură transpunerea în legislația națională a prevederilor actelor UE în domeniul mediului. Scopul principal este asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului, prevenirea sau diminuarea efectelor negative asupra mediului, asupra sănătății umane, precum și dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Modificările legislative propuse prevăd introducerea unor noțiuni noi, precum evaluarea impactului asupra mediului, acord de mediu, activitate planificată, evaluarea biodiversității etc. De asemenea, sunt delimitate atribuțiile și responsabilitățile autorităților implicare în procesul de evaluare a impactului asupra mediului.

Potrivit prevederilor proiectului, termenul de desfășurare a procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului urmează a fi redus până la 30 de zile lucrătoare, iar responsabilă de elaborarea Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului va fi Agenția de Mediu și nu agentul economic, cum este în prezent. În scopul asigurării calității deciziei finale emise de autoritatea competentă în procesul de evaluare strategică de mediu va fi creată o comisie de experți pentru analiza raportului privind evaluarea strategică de mediu. Totodată, se propune revizuirea listei de activități planificate pentru care este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

De asemenea, noua lege propune revizuirea termenelor privind consultarea publicului, dar și introducerea plății pentru eliberarea acordului de mediu.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi va fi abrogată Legea privind expertiza ecologică.

PROIECTUL de lege, elaborat de către Ministerul Mediului, a fost susținut cu votul a 56 de deputați, în prima lectură.

14.07.2022 - Ședința plenară a Parlamentului

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...