Parlamentul a luat act de Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în 2022

Chișinău, 14 iulie 2023 – Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în 2022 a fost audiat în plenul Parlamentului. Informația a fost prezentată de Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu.

Raportorii au accentuat faptul că, pe parcursul anului 2022, din cauza războiului Federației Ruse în Ucraina, autoritățile au trebuit să depună eforturi considerabile pentru a asigura respectarea drepturilor atât a cetățenilor Republicii Moldova, cât și a ucrainenilor care s-au refugiat în țara noastră. În context, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a referit la felul în care au fost respectate drepturile fundamentale ale omului: dreptul la sănătate, la un proces echitabil, la asistență socială, la muncă și la protecția muncii sau dreptul la libertate și siguranță. Totodată, Avocatul Poporului a remarcat ratificarea Convenției de la Istanbul, acesta fiind un progres în procesul de prevenire a violenței față de femei și a violenței domestice.

Tot la ședința de astăzi, au fost prezentate informații privind respectarea drepturilor copilului în anul 2022. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, s-a referit la situația respectării dreptului copilului la educație, garantarea dreptului la nume și cetățenie, protecția copiilor refugiați. De asemenea, în raport s-au regăsit informații cu privire la situația copiilor care duc un mod de viață stradal și a copiilor cu comportament delicvent. Ombudsmanul Maia Bănărescu s-a referit și la crearea, în anul 2022, a Consiliului Consultativ al Copiilor. Acesta a fost creat cu scopul de a consulta opinia copiilor cu privire la respectarea drepturilor lor, la respectarea dreptului la opinie și participare, precum și pentru a stabili direcțiile prioritare de activitate a ombudsmanului.

În plenul Parlamentului au mai fost prezentate date despre subiectul prevenirii torturii. Pe parcursul anului 2022, au fost efectuate 72 de vizite în locurile privative de libertate. Urmare a vizitelor, Consiliul pentru prevenirea torturii și Direcția pentru prevenirea torturii au elaborat și au remis autorităților 29 de rapoarte cu recomandări.

Parlamentul a luat act de informațiile și problemele în domeniu reflectate în Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022, precum și de recomandările formulate de către Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în vederea remedierii carențelor depistate. Autoritățile vizate în Raport urmează să informeze Parlamentul cu privire la implementarea recomandărilor formulate. Totodată, se recomandă comisiilor permanente ale Parlamentului să desfășoare audieri publice pe marginea subiectelor abordate în Raport, să contribuie la perfecționarea cadrului normativ în domeniul protecției drepturilor și libertăților omului, să fortifice funcția de control parlamentar în domeniu.

14.07.2023 Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...