Parlamentul a aprobat în lectura a doua modificări la Legea cu privire la avocatură

Chișinău, 22 aprilie 2021 – În cadrul ședinței plenare de astăzi, deputații, cu votul majorității, au votat  în a doua lectură modificarea Legii  cu privire la avocatură, care urmărește creșterea echității și transparenței de accedere în profesia de avocat.

Documentul prevede constituirea unei Comisii de soluționare a contestațiilor, un organ format ad-hoc din 5 avocați, desemnați aleatoriu, care va reexamina rezultatele examenelor de admitere la stagiu și ale examenelor de calificare, pentru fiecare etapă.

Conform proiectului, întru sporirea eficienței stagiului profesional efectuat și dobândirea unor abilități practice în domeniul specific de activitate, avocatul stagiar va avea dreptul să asiste avocatul îndrumător la orice fază a procesului civil, penal și contravențional. Se propune ca avocatului stagiar să i se permită și acordarea asistenței juridice garantate de stat pe cauze civile.

De asemenea, pentru avocatul stagiar contractul de efectuare a stagiului profesional nu va purta caracter oneros, excluzându-se în acest mod tentativele de comercializare a contractelor de efectuare a stagiului profesional, precum și sporirea nivelului abilităților și capacităților acumulate de avocatul stagiar pe parcursul perioadei efectuării stagiului. Încălcarea acestei reguli va atrage la rândul să răspunderea disciplinară.

Un alt aspect important vizează determinarea regulilor de publicitate și comunicare a actelor emise de organele de autoadministrare a profesiei de avocat, fiind aleasă preponderent metoda publicării actelor și informației pe pagina-web a Uniunii Avocaților, la o rubrică dedicată actelor recente ale Uniunii, inclusiv fiind stabilit modul și termenii de contestare a actelor administrative.

Proiectul final de modificare a Legii  cu privire la avocatură rezidă din comasarea dintre două inițiative legislative, autorii cărora sunt deputatul Fracțiunii PAS, Blocul ACUM, Sergiu Litvinenco și deputații din Fracțiunea PSRM, Adrian Lebedinschi și Vasile Bolea.

22.04.2021 Ședința plenară

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More