Parlamentul a aprobat, în I lectură, crearea Subcomisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra executării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a hotărârilor Curții Constituționale

Chișinău, 18 iunie 2020 – Parlamentul a aprobat, în I lectură, crearea Subcomisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra executării hotărârilor, deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a hotărârilor Curții Constituționale.

Subcomisia va activa în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități. Componența nominală și numerică va fi aprobată de Comisia juridică, numiri și imunități cu votul majorității membrilor săi. 

Subcomisia va monitoriza permanent procesul de executare a deciziilor CtEDO și a hotărârilor Curții Constituționale, precum și va promova proiectele de acte normative necesare pentru executarea acestora. Subcomisia va audia și va solicita informații de la autoritățile responsabile de elaborarea și implementarea măsurilor de executare a deciziilor CtEDO și a hotărârilor Curții Constituționale.

Inițiativa legislativă aparține deputaților din Comisia juridică, numiri și imunități și urmează a fi votată în lectură finală. 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Înapoi spre toate

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More