Procedura de numire și alegere a membrilor CSM și a Consiliului Superior al Procurorilor ar putea fi modificată, la inițiativa unui grup de deputați

Chișinău, 12 august 2021 – Alegerea și numirea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), ar urma să fie reglementată conform unor noi modificări. Astăzi, Comisia juridică, numiri și imunități, cu votul majorității s-a expus pozitiv asupra raportului la PROIECTUL de lege pentru modificarea unor acte normative.

Proiectul detaliază modul de alegere a membrilor judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii. Adunarea Generală a judecătorilor va alege șase judecători membri ai Consiliului, patru din cadrul judecătoriilor și câte unul din cadrul curților de apel și al Curții Supreme de Justiție. “Această proporție a fost aplicată pentru a respecta mai bine reprezentativitatea judecătorilor din fiecare nivel de instanță”, susțin autorii documentului.

De asemenea, CSM va anunța alegerile cu cel puțin două luni înainte. Candidații pentru aceste funcții se vor înscrie în alegeri cu cel puțin patru săptămâni până la Adunarea Generală a Judecătorilor. Legea reintroduce cerințele pentru candidații judecător – lucrul efectiv în calitate de judecător timp de trei ani și nesancționarea disciplinară în ultimii trei ani.

Proiectul conține prevederi similare în ceea ce privește alegerile în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Astfel,  CSP va anunța data convocării ședinței cu cel puțin două luni înainte de data ședinței, iar participarea la Adunarea Generală poate avea loc și online. “Poate fi ales candidatul care are o vechime în funcție de procuror de cel puțin 3 ani efectiv lucrați și nu a fost sancționat disciplinar, în ultimii 3 ani”, se menționează în nota informativă.

În proiect se stabilește și modul de organizare a Adunării Generale a Judecătorilor. Astfel, participarea la adunare poate avea loc și prin teleconferință. De asemenea, proiectul introducere posibilitatea folosirii votului electronic, în cazuri extraordinare, cum ar fi pandemia, însă acest fapt urmează a fi reglementat în regulamentul Adunării Generale a Judecătorilor.

Documentul mai prevede introducerea unui mecanism echitabil de identificare a judecătorilor supleanți. Aceștia nu vor mai trebui să candideze pe o lista paralelă. Ei vor fi considerați următorii candidați în concurs care nu au acces în CSM. Eu vor suplini diferența de mandat, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute. De asemenea, numărul judecătorilor supleanți nu va fi limitat, cum este în prezent.  

De menționat că, ceilalți șase membri sunt cei trei membri din oficiu și trei profesori în drept numiți de Parlament. Numărul profesorilor titulari a fost ridicat de la doi la trei, pentru a asigura că în CSM sunt 12 membri, după cum prevede proiectul de modificare al Constituției.  

Proiectul a obținut avizul pozitiv din partea mai multor comisii parlamentare permanente. Acesta urmează a fi transmis spre dezbatere în plenul Parlamentului.

Documentul aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară “Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More