„Moldelectrica” va fi eliberată de obligația garantării rambursării împrumutului recreditat de Ministerul Finanțelor

Chișinău, 20 mai 2020 – Întreprinderea de Stat ”Moldelectrica” va fi eliberată de obligația garantării rambursării împrumutului în cadrul proiectului de interconectare a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România – Faza I. În acest sens Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat un proiect de lege care are drept scop derogarea, cu titlu de excepție, de la prevederile Legii cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Acest fapt va permite Ministerului Finanțelor să încheie Contractele de recreditare cu ÎS „Moldelectrica” fără garantarea de către întreprindere a rambursării împrumutului prin semnarea contractelor de gaj.

Făcând referire la mai multe legi, inițiatorii proiectului argumentează că întreprinderea nu poate semna astfel de acte juridice — contracte de gaj. În special, Legea privind delimitarea proprietății publice stipulează că liniile de transport electric de tensiune înaltă (de la 35 kV și mai mare) și terenurile pe care sunt amplasați pilonii acestor linii, substațiile electrice, bunurile ce asigură securitatea energetică a statului și terenurile pe care acestea sunt amplasate, precum și alte obiective de infrastructură tehnico-edilitară și terenurile aferente acestora, care nu aparțin unităților administrativ-teritoriale sau persoanelor juridice de drept privat, sunt bunuri de domeniul public al statului.

Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului a aprobat, astăzi, raportul la proiectul respectiv și îl va înainta spre dezbateri în plenul Legislativului.

20.05.2020 Ședința Comisiei economie, buget și finanțe

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...