Modificări în legislație pentru mai multă concurență pe piața furnizorilor de gaze naturale, aprobate în prima lectură

Chișinău, 7 iulie 2023 – Parlamentul a aprobat, în prima lectură,  proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care reglementează asigurarea separării și certificării operatorilor de transport al gazelor naturale. Necesitatea elaborării proiectului a fost determinată de vidul legislativ privind temeiul expres de retragere a licenței în cazul nerespectării cerințelor legale privind separarea, independența și certificarea operatorului sistemului de transport.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a menționat că, la finalizarea procesului de separare a sistemului de transport, pe piață vor exista mai mulți furnizori de gaze naturale, iar consumatorii vor putea alege furnizorul de gaze așa cum aleg, de exemplu, furnizorul serviciilor de internet ori altor servicii. A fost menționat faptul că implementarea noii legi va oferi mai multă competiție  economică și, prin urmare, competiție de prețuri.  

Inițiativa legislativă aparține Guvernului. Potrivit autorilor, unul din principalele angajamente ale Republicii Moldova în raport cu UE în sectorul energetic este asigurarea separării operatorilor sistemelor de transport al gazelor naturale de întreprinderile integrate pe verticală care desfășoară activitatea de producere, distribuție, stocare, trading sau de furnizare a gazelor naturale, precum și față de orice companie ce controlează întreprinderile care desfășoară aceste activități. Asigurarea independenței operatorului sistemului de transport în conformitate cu cerințele Pachetului Energetic III va conduce la accesul nediscriminatoriu la rețelele de transport al gazelor naturale a utilizatorilor de sistem și la creșterea competitivității pieței de gaze naturale din Republica Moldova.

De asemenea, în proiectul de lege este descris mecanismul de transmitere și gestionare a rețelelor de transport, în contextul în care proprietarii rețelei nu vor încheia contracte de locațiune cu noul operator desemnat. Prin modificările respective se urmărește scopul de a asigura noului operator previzibilitate în activitatea reglementată pe care urmează să o desfășoare în perioada desemnată, precum și posibilitatea planificării investițiilor necesare în sistemul de transport.

Totodată, nu va fi posibilă suspendarea hotărârii de retragere a licenței, precum și a hotărârilor emise de ANRE în scopul asigurării continuității activității de transport al gazelor naturale. Excluderea posibilității suspendării acestor hotărâri ale ANRE este necesară, inclusiv în scopul prevenirii unor eventuale blocaje de operare a sistemului de transport gaze naturale sau sistării  activității de transport gaze.

PROIECTUL urmează a fi examinat în cea de-a doua lectură.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...