Mesajul Speakerului Zinaida Greceanîi cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a constituirii Parlamentului Republicii Moldova

Acum 30 de ani, a fost adoptată Legea cu privire la schimbarea denumirii statului RSSM în Republica Moldova care prevedea și modificarea denumirii Sovietului Suprem al RSMM în ”Parlamentul Republicii Moldova”. De atunci, anual, pe 23 mai sărbătorim ziua constituirii Parlamentului țării noastre.

Trei decenii este o perioadă mică pentru istoria mondială, însă una foarte importantă pentru tânărul nostru stat. În acești ani, Republica Moldova a devenit independentă și suverană, a trăit crize economice și politice, a rezistat cataclismelor naturale. Și astăzi continuăm să ne consolidăm statul democratic de drept, să ne întărim sistemul social și cel economic, să ne afirmăm pe plan internațional ca un partener respectabil și credibil. Iar toate acestea se datorează oamenilor noștri, poporului Republicii Moldova a cărui voință exprimăm noi, deputații. De aceea, ziua constituirii Parlamentului este sărbătoarea care ne unește pe toți.

Totodată, aniversarea pe care o marcăm astăzi este un prilej de a accentua odată în plus rolul Parlamentului într-o republică parlamentară cum este țara noastră, fiind organul reprezentativ suprem și unica autoritate legislativă a statului. Prin urmare, Parlamentul este acel bastion care trebuie să apere legitimitatea în stat și drepturile cetățenilor.

Cea de-a 30-a aniversare a constituirii Parlamentului Republicii Moldova ne-a găsit într-un nou proces electoral. Acest lucru este simbolic, pentru că un scrutin parlamentar, inclusiv anticipat, este parte a proceselor democratice firești, proprii unui stat de drept, în pofida circumstanțelor în care a fost declanșat. Urmează să demonstrăm și de această dată corectitudine și onestitate, iar cetățenii să ne judece prin votul acordat.   

În calitate de politician și cetățean al Republicii Moldova doresc să avem unitate, înțelegere și respect reciproc și să tindem cu suflet și dedicație pentru scopul comun – bunăstarea țării și tuturor cetățenilor ei.

Тридцать лет назад был принят Закон о переименовании государства МССР в Республику Молдова, который также предусматривал изменение названия Верховного Совета МССР в «Парламент Республики Молдова». С тех пор каждый год 23 мая мы отмечаем день образования Парламента нашей страны.

Три десятилетия – небольшой срок для мировой истории, но очень важный для нашего молодого государства. За эти годы Республика Молдова стала независимой и суверенной, пережила экономические и политические кризисы,  противостояла природным катаклизмам. Сегодня мы все еще продолжаем укреплять наше демократическое правовое государство, нашу социальную и экономическую систему, а также роль Молдовы на международном уровне в качестве уважаемого и надежного партнера. Все лучшее в нашей истории происходит благодаря людям – народу Республики Молдова, волю которого мы, депутаты, выражаем. Поэтому день учреждения Парламента – это праздник, который объединяет всех нас.

Вместе с тем сегодняшний день – это возможность еще раз подчеркнуть роль Парламента в парламентской республике, каковой является наша страна, как высшего представительного и единственного законодательного органа государства. Парламент – это та крепость, которая должна защищать законность в государстве и права граждан.

Тридцатилетие создания Парламента Республики Молдова совпало с началом нового электорального процесса. И это символично, ведь парламентские выборы, в том числе досрочные, являются частью естественных демократических процессов, присущих правовому государству, несмотря на обстоятельства, при которых они были инициированы. И на этот раз мы должны проявить корректность и честность, и пусть голосование граждан будет нам оценкой!

Как политический деятель и как гражданин Республики Молдова, я призываю к единству, взаимному пониманию и уважению, мы должны всей душой и самоотверженностью стремиться к общей цели – благополучию страны и всех ее граждан.

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More