Mesajul Președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are scopul de a spori gradul de conștientizare a beneficiilor Internetului și altor tehnologii informaționale și comunicaționale.  

Într-o lume în continuă și rapidă schimbare este greu să supraestimezi importanța tehnologiilor informaționale, acestea având impact direct  asupra dezvoltării economice, sociale, culturale. Iar principalul capital pe care ne bazăm în eforturile de modernizare sunt oamenii.

Felicit toți veteranii din industrie, toți cei care sunt angajați astăzi în domeniul comunicațiilor – programatori, administratori de sistem, designeri web, editori de publicații online… Dumneavoastră contribuiți la dezvoltarea și diversificarea permanentă a rețelelor de comunicații, la extinderea și promovarea lor în viața de zi de zi a tuturor cetățenilor, indiferent de statutul lor social. Apreciem acest aport valoros la atingerea progresului și vă dorim multă inspirație și susținere în realizarea celor mai ambițioase idei!     

Всемирный день электросвязи и информационного общества направлен на повышение осведомленности о пользе Интернета и других информационных и коммуникационных технологий.

В стремительно меняющемся мире трудно переоценить важность информационных технологий, которые оказывают прямое влияние на экономическое, социальное и культурное развитие. И главный капитал, на который мы опираемся в модернизации, – это люди.

Поздравляю всех ветеранов отрасли, всех тех, кто сегодня работает в сфере коммуникаций – программистов, системных администраторов, веб-дизайнеров, издателей интернет-порталов… Вы вносите важный вклад в постоянное развитие и диверсификацию коммуникационных сетей, в их расширение и внедрение в повседневную жизнь граждан, независимо от их социального статуса. Мы ценим этот ощутимый вклад в достижение прогресса и желаем творческого вдохновения и поддержки в реализации самых амбициозных идей!

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More