Mesajul Președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi cu ocazia Zilei lucrătorului bancar

Băncile comerciale au un rol important în dezvoltarea social-economică, prin faptul că sprijină start-up-urile și ÎMM-urile, gestionează depozitele private, creditează persoanele fizice și economia, contribuie la atragerea investițiilor, realizează importante programe de responsabilitate socială.  Instituțiile financiare și de asigurări sunt printre cei mai prestigioși angajatori, oferind aproape 20 de mii de locuri de muncă bine plătite, în toată țara.    

Dezvoltarea dinamică a pieței, potențialul intelectual și tehnologic al domeniului bancar din țara noastră contribuie la creșterea atractivității pentru investitorii străini. Este important ca economia națională să poată profita de aceste avantaje, în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Cu prilejul Zilei lucrătorului bancar, adresez angajaților Băncii Naționale a Moldovei, celor 11 bănci comerciale licențiate, companiilor de creditare nebancară cuvinte de încurajare pentru succese profesionale mari în interesul clienților, comunităților și țării în ansamblu. Totodată, transmit cuvinte de respect pentru seniorii sectorului financiar-bancar, în special pentru cei care au stat la temelia constituirii domeniului acum 30 de ani.

Felicit pe toți cei care se asociază cu acesta zi, dorindu-le  sănătate, fericire și bunăstare! 

Коммерческие банки играют важную роль в социально-экономическом развитии. Они поддерживают стартапы, малые и средние предприятия, управляют частными депозитами, кредитуют физических лиц и экономику, способствуют привлечению  инвесторов. Финансовые и страховые учреждения  являются одними из самых престижных работодателей. Они предоставляют почти 20 000 хорошо оплачиваемых рабочих мест по всей стране.

Динамичное развитие рынка, интеллектуальный и технологический потенциал банковской сферы нашей страны делают ее привлекательной для иностранных инвесторов. Важно, чтобы национальная экономика могла воспользоваться этими преимуществами в интересах всех граждан Республики Молдова.

По случаю Дня банковского работника я желаю сотрудникам Национального банка Молдовы, лицензированных коммерческих банков, небанковских кредитных компаний больших профессиональных успехов в интересах клиентов, общества и страны в целом. В то же время передаю слова искреннего уважения бывшим работникам финансово-банковского сектора, особенно тем, кто стоял у истоков создания данной отрасли 30 лет назад.

Поздравляю всех причастных к сегодняшнему празднику и желаю здоровья, счастья и благополучия!

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More