Mesajul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, cu ocazia Zilei scrisului și culturii slave

Pe 24 mai toate țările slave marchează Ziua scrisului și culturii slave și îi venerează pe sfinții Chiril și Metodie, fondatorii alfabetului chirilic. Este o sărbătoare etnoculturală importantă și pentru Republica Moldova, menită să contribuie la păstrarea și valorificarea identității a sutelor de mii de concetățeni de etnie rusă, ucraineană, bulgară, belarusă, etc. Este o sărbătoare care simbolizează caracterul durabil al legăturilor istorice, spirituale, culturale ale slavilor și altor numeroase etnii din Moldova și care fără exagerare poate fi numită parte a sufletului nostru.

Cu acest prilej, adresez calde felicitări tuturor celor care prețuiesc valorile păcii, înțelegerii și respectului reciproc, alături de sincerele mele urări de sănătate, bunăstare și fericire. Împreună, vom dezvolta în continuare dialogul intercultural, păstrând bogata moștenire spirituală a tuturor popoarelor pe care le-a îmbrățișat frumoasa noastră Republica Moldova.

Сегодня все славянские страны отмечают День славянской письменности и культуры и чтят святых Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки. Это важный этнокультурный праздник и для Республики Молдова, призванный способствовать сохранению и укреплению самобытности сотен тысяч наших сограждан русской, украинской, болгарской, белорусской и других национальностей. Это – праздник, который символизирует прочный характер исторических, духовных и культурных связей славян и многих других этнических групп Молдовы и который без преувеличения является частью нашей души.

По этому случаю я сердечно поздравляю всех, кто дорожит ценностями мира, понимания и взаимного уважения, и искренне желаю здоровья, благополучия и счастья. Вместе мы будем и далее развивать межкультурный диалог, сохраняя богатое духовное наследие всех народов, проживающих в нашей прекрасной Республике Молдова.

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More