Mesajul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, cu ocazia Zilei Europei

Uniunea Europeană marchează, astăzi, aniversarea a 71-a a legendarului discurs al lui Robert Schumann, declarație care a pus bazele UE.

Din 2017, prin votul Parlamentului Republicii Moldova, Ziua Europei este sărbătorită oficial și în țara noastră. Ca și pentru tot continentul european, pentru noi ea semnifică sărbătoarea păcii și unității. Și pentru ca astăzi ea să poată fi celebrată de sute de milioane de europeni, a fost nevoie de Ziua Victoriei din 1945. Or, libertatea și progresul pașnic din Europa se datorează Victoriei asupra fascismului!

Felicit pe toți cu această ocazie și profit de prilej pentru a remarca importanța pe care o atribuim colaborării cu partenerii noștri europeni în procesul de modernizare în diferite domenii de activitate. 

 Parlamentul de Legislatura a X-a a adoptat un șir de acte legislative care urmăresc scopul armonizării legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Acestea vizează domeniile justiției, energeticii, transporturilor, comunicațiilor, mediului, financiar-bancar, sanitar-veterinar, etc. 

Vom continua că ne inspirăm din experiența europeană în construcția statului democratic și a economiei funcționale. Tindem spre aceste obiective și mulțumim prietenilor noștri din țările Uniunii Europene pentru că ne ajută în acest demers.

Сегодня Европейский Союз отмечает 71-ю годовщину легендарной Декларации Роберта Шумана, заложившей основы ЕС.

По решению, принятому в 2017 году Парламентом Молдовы, День Европы официально отмечается и в нашей стране.  Для нас, как и для всего европейского континента, это – праздник мира и единства. Для того, чтобы сегодня сотни миллионов европейцев могли праздновать День Европы, в 1945 году нужен был День победы. Свобода и мирный прогресс в Европе – это заслуга Победы над фашизмом!

Поздравляю всех с сегодняшним днем и, пользуясь случаем, подчеркиваю значимость нашего сотрудничества с европейскими партнерами в процессе модернизации в различных сферах деятельности.

Парламент Десятого созыва принял ряд законов, направленных на приведение национального законодательства в соответствие с законодательством Европейского Союза. Они охватывают области правосудия, энергетики, транспорта, связи, окружающей среды, финансово-банковской, санитарно-ветеринарной и т. д.

Мы продолжим вдохновляться европейским опытом построения демократического государства и действенной экономики. Мы стремимся к этим целям и благодарим наших друзей в странах Европейского Союза за помощь в их достижении.

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More