Mesajul președintelui Comisiei drepturile omului și relații interetnice, Grigore Novac, cu ocazia Zilei Constituției

Chișinău, 29 iulie 2023 – Republica Moldova marchează astăzi cea de-a 29-a aniversare a Constituției. Cu acest prilej, președintele Comisiei drepturile omului și relații interetnice, Grigore Novac, a adresat un mesaj de felicitare.

„Astăzi, Constituția Republicii Moldova împlinește 29 de ani. Prin Legea Supremă, a fost consfințită suveranitatea și independența Republicii Moldova, democrația și pluralismul politic, unitatea poporului și dreptul la identitate, libertatea și neutralitatea permanentă a Republicii Moldova.

Constituția proclamă că Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate. Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetățenilor săi”, a menționat Grigore Novac.

Fiind o lege cu cea mai mare autoritate de reglementare în viața publică, politică şi socială a țării noastre, Constituția Republicii Moldova are misiunea fundamentală de a asigura coeziunea socială, prin garantarea preeminenței dreptului şi respectarea drepturilor constituționale.

Aniversarea celor 29 ani de implementare a Constituției Republicii Moldova reprezintă o ocazie de a ne reaminti că prin adoptarea Legii Supreme a fost consacrat legal statul independent Republica Moldova, dar şi principalele instituții ale statului, oferind cadrul necesar instituirii unui sistem de guvernare bazat pe drepturile inalienabile ale umanității: viață și libertate.

Constituția este simbolul luptei poporului pentru libertate, democrație şi drepturile omului, care reamintește fiecărui cetățean datoria sfântă de a servi cu credință Republica Moldova și de a apăra cu orice preț unitatea, suveranitatea şi independența Patriei.

Ziua Constituției este o ocazie frumoasă de a sărbători libertatea și independența noastră ca mod de viață. Valorile fundamentale înscrise în Constituție trebuie apărate constant pentru că libertatea şi drepturile omului sunt o recompensă pentru acei care le vor onora şi apăra.

„Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 29-a aniversări a Constituției, în numele meu personal şi al membrilor Comisiei drepturile omului și relații interetnice, urez tuturor cetățenilor “La mulți ani!”, pace, unitate şi prosperitate.

Cu acest prilej, îndemn Poporul Republicii Moldova să apere Statul de Drept şi Supremația Legii, să lupte pentru edificarea unei societăți guvernate de dreptate şi adevăr, şi să onoreze Constituția Republicii Moldova!”, a menționat Grigore Novac.

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...